Profesor Masarik kandidátom na dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

V pondelok 1. decembra 2014 zvolil Akademický senát Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., za kandidáta na dekana fakulty na obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019.


Prof. Masarik zvíťazil v prvom kole volieb s jednoznačným počtom hlasov - 24. 3 hlasy boli neplatné.

Súčasný dekan pôsobí ako vedúci Oddelenia jadrovej fyziky na FMFI UK a funkciu dekana bude zastávať druhé funkčné obdobie po sebe.

Kompletnú zápisnicu z volieb dekana FMFI UK nájdete tu.