Pred Univerzitou Komenského sa konala spomienka na okupáciu z roku 1968

V piatok 19. augusta 2016 sa pred historickou budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom nám. v Bratislave konala pietna spomienka na okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy z roku 1968. Na podujatí sa okrem vedenia Univerzity Komenského zúčastnili aj zástupcovia veľvyslanectiev v SR, Konfederácie politických väzňov Slovenska, Bratislavského samosprávneho kraja i hlavného mesta SR a ďalší.


Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner vo svojom úvodnom príhovore pripomenul aj blížiace sa 50. výročie tejto tragickej udalosti a vzápätí odovzdal slovo plk. Františkovi Martošovi, priamemu účastníkovi okupácie, ktorý zažil 21. august 1968 ako vojak vtedajšej československej armády.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vyzdvihol úlohu akademickej obce pravdivo, autenticky skúmať a interpretovať dejiny a poučenie z nich odovzdať nielen svojim súčasným študentom, ale aj ďalším generáciám. „Národ, ktorý nepozná svoju históriu, bude nútený prežiť ju znovu. Robme všetko pre to, aby sme už nikdy nemuseli zakúsiť takéto zásahy cudzích mocností,“ uviedol.

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M., poukázal na následky okupácie a ňou poznačeného komunistického režimu, na jeho neľudskosť, ale aj oportunizmus, ktorý deštruoval spoločnosť a negatívne ju poznamenal až do súčasnosti. Apeloval, aby sme si augustové udalosti pripomínali aj osobitným pamätným dňom.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD., zúčastneným objasnil faktografiu a historické údaje súvisiace s vpádom vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie. Zdôraznil i fakt, že armáda, ktorá nás v auguste 1968 obsadila, bola počtom vojakov i vojenskej techniky oveľa väčšia ako tá, ktorá nás počas druhej svetovej vojny prišla oslobodiť.


Dňa 21. augusta 1968 pod paľbou spojeneckých vojsk zahynuli 15-ročná Danka Košanová, 29-ročný Stanislav Sivák a 45-ročný kpt. Ján Holík. Pietnou spomienkou si pri pamätnej tabuli na budove UK prítomní uctili nielen tieto tri obete, ale aj ostatné obete okupácie.