Návšteva veľvyslanca Gruzínska na UK

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal dňa 20. marca 2017 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Gruzínska v SR Revaza Gachechiladzeho, ktorý pôsobil ako mimoriadny profesor politickej geografie na Oxfordskej univerzite a aj v súčasnosti je profesorom na Štátnej univerzite v Tbilisi.


Veľvyslanec Gachechiladze oboznámil rektora UK prof. Mičietu so zapojením sa Gruzínska do spoločného európskeho systému vysokoškolského vzdelávania v rámci "Bolonského procesu" a navrhol memorandum o spolupráci medzi Štátnou univerzitou v Tbilisi a Univerzitou Komenského. Informoval o májovej návšteve prezidenta Gruzínska Giorgiho Margvelašviliho, PhD., ako aj o možnosti jeho prednášky študentom histórie, politológie, sociológie a kulturológie na UK.

Rektor UK prof. Mičieta informoval svojho hosťa o spolupráci Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK s partnerskou fakultou Štátnej univerzity v Tbilisi, ako aj o možnostiach spolupráce s Filozofickou fakultou UK, či už v oblasti histórie, jazykových študijných programov alebo archeológie, a to napr. v rámci výmenných programov študentov, vedcov a pedagógov.

 

PhDr. Mgr. Branislav Slyško