Na UK prednášal profesor Václav Klaus

Vo štvrtok 23. marca 2017 prednášal v Aule UK prof. Ing. Václav Klaus, CSc., prezident Českej republiky v rokoch 2003 – 2013, na tému Európska únia a euro: riskantné experimentovanie s Európou.


Prednášku hosťa uviedol prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.: „Stretli sme sa dnes v Aule Univerzity Komenského, aby sme si vypočuli prednášku o Európe, Európskej únii a eure. Témy bytostného významu a záujmu pre štát, spoločnosť i jednotlivca. Vonkoncom nie jednoduché, a práve preto vyžadujúce pozorné načúvanie všetkým odborne kompetentným, ktorým na Európe záleží.“

„Ako radový občan a laik v ekonómii a politike som vždy pozitívne spájal Európsku úniu s bezpečnosťou a mierom v Európe a so zbližovaním európskych národov. Eura som sa nevedel dočkať z praktických dôvodov a som rád, že ho máme. Predpokladám, že hovorím za mnohých podobných laikov,“ zdôraznil prorektor UK, podľa ktorého môže byť pri riešení tohto neľahkého odborného problému nápomocný aj kritický pohľad kompetentného odborníka.

Prorektor UK predstavil aj akademické pôsobenie Václava Klausa, profesora v odbore financií, ktorý je stále pedagogicky aktívny na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. „Profesor Klaus zásadne vystupuje proti masovej produkcii docentov a profesorov ekonómie a vždy uplatňuje prísne vedecké hľadiská a medzinárodné štandardy,“ dodal prof. Moczo.

Vo svojej prednáške prof. Klaus vyjadril svoj pevný a dlhodobo známy názor o vhodnosti spoločnej európskej meny pre Európu: „Európu euro fundamentálne mení, v každom prípade ďaleko viac, než mení Slovensko. Pre Slovensko je prijatie eura ,len‘ zmenou jedného významného parametra, pre Európu je to systémový posun, systémová zmena. Čistý prínos pre Slovensko sa mi zdá byť väčší ako pre Európu, resp. aby som bol prísnejší, čistý disefekt pre Slovensko je podľa môjho názoru menší než pre Európu.“

Z prednášky tiež vyplynulo, že prof. Klaus podporuje mierovú spoluprácu národných štátov, ale nemyslí si, že jej súčasná forma je dostatočne efektívna a vyžaduje si podľa neho radikálnu reformu.

Súčasťou prednášky bola aj bohatá diskusia, v ktorej zaznela i otázka, kto najviac profituje z posunu od Európskeho spoločenstva k Európskej únii. „Predovšetkým európske politické elity, ktorým vyhovuje nižšia miera priamej demokracie,“ odpovedal prof. Klaus. V tejto súvislosti hovoril aj o „socializme“ v štruktúrach EÚ, pred ktorým nedokážeme varovať partnerov z krajín bez prežitej skúsenosti s totalitným komunistickým režimom.

Viac informácií o prednáške Václava Klausa nájdete v aprílovej Našej univerzite.

Úplné znenie príhovoru prorektora UK prof. Petra Mocza (pdf súbor)

 

Videozáznam prednášky je k dispozícii na YouTube kanáli UK.