Letná bratislavská univerzita seniorov opäť otvorila svoje brány

V utorok 2. augusta 2016 sa začal šiesty ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov. Jej organizátormi sú hlavné mesto SR Bratislava a Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.


Tohtoročná Letná bratislavská univerzita seniorov pozostáva zo štyroch prednášok. S prvou (2. augusta) vystúpila Ing. Tamara Reháčková, PhD., ktorá poslucháčom priblížila históriu a súčasnosť záhrad a parkov v Bratislave. Druhá prednáška (4. augusta) je v réžii Mgr. Tomáša Földesa - Nekalé praktiky pri poskytovaní tovarov a služieb. O barokovej votívnej plastike v Bratislave bude prednášať PhDr. Tomáš Surý, ArtD. (9. augusta). Záver Letnej bratislavskej univerzity seniorov bude patriť Ide Rapaičovej, ktorá priblíži vývojové podoby slovenčiny (11. augusta).

Letná škola, ktorá sa každoročne teší veľkému záujmu seniorov, zaplnila aj toto leto kapacitu Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave. Celý projekt letnej univerzity je financovaný hlavným mestom Bratislava a mesto ho seniorom ponúka opäť zadarmo.

Viac fotografií: Facebook UK