História UK v skratke: knihy VIVAT ACADEMIA a VIA COMENIANA

Bratislava 8. decembra 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) si pripomína 95. výročie svojho vzniku aj vydaním dvoch zaujímavých publikácií - VIVAT ACADEMIA a VIA COMENIANA.


30. 11. 2014 10.02 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Kniha VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského, ktorej zostavovateľom je prorektor UK prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., mapuje udalosti z počiatkov UK, jej fakúlt a súčastí, približuje spomienky osobností univerzity, ale napríklad i začiatky športu na UK či významné návštevy, ktoré zavítali na pôdu UK. Dielo tiež vyberá zaujímavé príspevky z najstaršieho univerzitného časopisu na Slovensku – z Našej univerzity. Kniha, ktorá má 272 strán, je obsahovo určená akademickej obci UK.  

Dielo VIA COMENIANA od autorov RNDr. Pavla Demeša, CSc. (člena Správnej rady UK), a prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., v obrazoch a v časovej línii zaznamenáva najvýznamnejšie míľniky v histórii najstaršej slovenskej univerzity. Svojím charakterom je venovaná širšej verejnosti.     

„Dejiny Univerzity Komenského sú neodmysliteľne späté s dejinami nášho moderného štátu, jeho vzdelanosťou, vedou, kultúrou, umením i športom. Verím, že čitatelia nájdu v knihách inšpiráciu a mnohé zaujímavé a vzácne - možno už aj zabudnuté fragmenty udalostí zo začiatkov našej alma mater,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Publikácie sú nepredajné a slúžia na reprezentačné účely UK. Ich slávnostné uvedenie do života sa uskutoční v pamätný deň začiatku prednášok na UK - dňa 9. decembra 2014 (utorok) o 16.00 hod. v prvej budove Univerzity Komenského - v Aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK (vchod z Kapitulskej ulice č. 24 v Bratislave). PODUJATIE LEN PRE POZVANÝCH HOSTÍ!Vedeli ste, že...?

  • prvou aulou univerzity (1926) bola aula „Auditorium maximum“ na Kapitulskej ulici?
  • Aula UK na Šafárikovom námestí bola slávnostne otvorená 11. 3. 1937?
  • od založenia Univerzity Komenského ju viedlo spolu 43 rektorov?
  • najmladším rektorom UK bol prof. Miloš Weingart, ktorý nemal v čase zvolenia do funkcie (1925) ani 35 rokov?
  • prvý čestný doktorát udelila univerzita v novembri 1928 prof. Dr. Robertovi Wiliamovi Setonovi-Watsonovi, profesorovi dejín na Univerzite v Londýne, za vedecké a publicistické zásluhy?
  • vo vestibule historickej budovy UK na Šafárikovom námestí sa nachádza súsošie J. A. Komenského od sochára Bíleka?


Zdroj: Dušan Meško – VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského