Cudzinci sa aj toto leto učili na Univerzite Komenského slovenčinu

V dňoch 4. júla až 22. júla 2016 prebieha v Bratislave Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry určená pre krajanov a cudzincov. Vzdelávací program organizovaný Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) je zameraný na výučbu základov a zdokonalenie sa v slovenskom jazyku.


V poradí už 26. ročník hostí 87 cudzincov z 18 krajín sveta ako Argentína, Nemecko, Dánsko, Mexiko, Bielorusko, Irak, Bulharsko, Chorvátsko, Srbsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Veľká Británia, Južná Kórea, Brazília, USA a Vietnam. Väčšinu z nich tvoria krajania, ktorí majú slovenských predkov, študujú slovenčinu na domovskej univerzite vo svojej krajine alebo chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku.

Študenti si popri intenzívnom jazykovom vzdelávaní rozšírili svoje poznatky aj v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry Slovenska i Bratislavy. Okrem vyučovania a hodín fonetiky, ale aj literatúry mali  možnosť komunikovať v slovenčine aj na hodinách konverzácie, počas workshopov a špecializovaných seminárov. Do programu boli zaradené aj tvorivé dielne, návštevy múzeí, prehliadka Bratislavy, Devína, Nitry,  akcie v rámci Kultúrneho leta, turistické vychádzky, prezentácie slovenského umenia, stretnutia so zaujímavými osobnosťami slovenskej vedy a kultúry. V bohatom programe mimoškolských aktivít nechýbala ani tento rok 3-dňová exkurzia po zaujímavých regiónoch Slovenska.

Slávnostné ukončenie, ktorého súčasťou bude vystúpenie frekventantov a odovzdanie osvedčení o absolvovaní Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry 2016, sa uskutoční dňa 21. júla 2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kongresovom centre Vysokoškolského internátu Družba.

Na slávnostnom večere sa zúčastnia zástupcovia vedenia Univerzity Komenského v Bratislave, predstavitelia Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcovia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, predstavitelia veľvyslanectiev a iní významní hostia.

„Ťažké rozhodnutia sú často dobrými rozhodnutiami. Medzi ne patrí i zmena miesta realizácie letnej univerzity z Modry priamo do Bratislavy a túto zmenu privítali všetci účastníci. Verím, že letná univerzita bude pozitívnou skúsenosťou pre našich krajanov a cudzincov, ktorá ich obohatí a okrem slovenského jazyka spoznajú aj históriu, kultúru a mentalitu Slovákov. Najväčšou odmenou bude, ak účastníci letnej univerzity budú odchádzať s myšlienkou, že sa chcú na Slovensko vrátiť opäť,“ povedala riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.