Vedci Univerzity Komenského vytvorili koncept unikátneho systému na detekciu asteroidov a meteoridov

Bratislava, 11. apríla 2013: ADAM je unikátny systém štyroch ďalekohľadov, ktoré sú schopné preskúmať celú viditeľnú oblohu z jedného miesta trikrát počas noci a odhaliť objekty z vesmíru, ako sú napríklad asteroidy a kométy potenciálne nebezpečné pre Zem. Koncept tohto systému vytvorili odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).


11. 04. 2013 08.09 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Otcom idey systému ADAM (Automatic Detection of Asteroids and Meteoroids – Automatický systém na detekciu asteroidov a meteoridov) je RNDr. Juraj Tóth, PhD., z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). Výskum ďalej rozvíjal jeho študent a dnes už aj kolega na katedre RNDr. Peter Vereš, PhD. Systém ADAM bude po skonštruovaní schopný skenovať oblohu počas noci a takmer v reálnom čase vyhodnotí, čo sa deje na oblohe. Okrem zdanlivo statických hviezd, ktorých bude systém za rok schopný detegovať 200 - 300 miliónov, sa sústredí predovšetkým na udalosti a netypické objekty: pohybujúce sa objekty (asteroidy a kométy), statické objekty meniace jasnosť (premenné hviezdy, novy, supernovy, planéty mimo slnečnej sústavy prechádzajúce popred ich materské hviezdy) a kozmický odpad na obežnej dráhe Zeme ohrozujúci astronautov a umelé družice.

„Systém odhaľujúci objekty z vesmíru má potenciál prispieť k bezpečnosti našej krajiny a vzhľadom na jeho široký záber - aj k ochrane takmer celej Zeme. Nejde o náhodu, ale o výsledok dlhodobého a dôkladného výskumu tímu vedcov,“ konštatuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Základnou súčasťou systému je optika (v súčasnosti optický systém ďalekohľadov s najväčším pokrytím oblohy), CCD kamera s veľkým monolitickým čipom a schopnosťou eliminovať svetlo z príliš jasných objektov, programy na automatické spracovanie snímok a identifikáciu objektov, dátové úložisko a ovládanie ďalekohľadov.

Cieľom vedcov J. Tótha a P. Vereša z FMFI UK je konštrukcia takmer automatického systému, ktorý bude nezávisle skenovať oblohu a v prípade detekcie cieľového objektu dokáže okamžite posielať pozorovateľom na celom svete správu o objave. Prístroj má byť vyvinutý ako prototyp na observatóriu Univerzity Komenského v Modre, ktoré poskytuje existujúcu infraštruktúru, odborníkov, a predovšetkým - väčší ďalekohľad, ktorý bude v prípade objavov ako prvý na svete tieto objavy potvrdzovať. Po úspešnej implementácii a objavoch by sa mali rovnaké systémy postaviť aj na iných vhodných miestach na svete – napríklad na Kanárskych ostrovoch, Havajských ostrovoch, Čile a Austrálii. Pri projekte ADAM budú výskumníci UK aktívne spolupracovať s University of Hawaii.


Doplnkové informácie

Prečo ADAM?

1. Nízke finančné náklady.
2. ADAM je zameraný na monitorovanie celej oblohy oproti malému zornému poľu iných systémov.
3. Neobjavovať objavené. Výskumníci UK budú používať čo najviac existujúcich metód, postupov, technológií, programov a dostupných know-how zdrojov. Základom je stavať na odskúšaných technológiách, skúsenosti a vyhnúť sa časovo a finančne náročnému vývoju, aby mohol ADAM fungovať čo najskôr.
4. Využitie existujúcej infraštruktúry a kompaktného tímu. Prototyp bude vyvinutý a prevádzkovaný na existujúcom observatóriu bez nutnosti intenzívnej výstavby objektov a infraštruktúry. ADAM bude vyvíjaný, postavený a ovládaný malým a kompaktným tímom skúsených vedcov v porovnaní s rozsiahlymi - od niekoľko desiatok až po stočlenné vedecké tímy, ktoré vyvíjali veľké prehliadkové ďalekohľady.
5. Zameraný na asteroidy. Prehliadky oblohy existujúcimi ďalekohľadmi majú väčšinou všeobecné zameranie a iba časť ich času je venovaná objavovaniu asteroidov. ADAM bude optimalizovaný na objavovanie blízkozemských asteroidov.


Porovnanie s inými systémami vo svete

Hoci existuje viacero ďalekohľadov, ktorých cieľom je hľadanie pre Zem nebezpečných asteroidov, žiaden z nich nie je schopný preskúmať za noc celú oblohu. Oproti systému ADAM vidia omnoho slabšie a vzdialenejšie objekty, no pre ich malé zorné pole im unikajú rýchlo sa pohybujúce a malé asteroidy podobné tomu, ktorý explodoval v atmosfére 15. februára 2013 pri Čeľjabinsku. Navyše všetky ostatné projekty sú oveľa finančne náročnejšie ako ADAM, často sa venujú aj iným objektom ako asteroidom, ich vývoj trvá až do 10 rokov. ADAM má využívať existujúce technológie a postupy, ktoré sa osvedčili pri predchádzajúcich a existujúcich ďalekohľadoch.

Mapa dopadu asteroidov na Zem (zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave)