Erasmáci z Univerzity Komenského si vymenia skúsenosti zo zahraničných pobytov

Bratislava, 5. apríla 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) organizuje v poradí šieste stretnutie bývalých a budúcich študentov UK zapojených do programu Erasmus – Erasmus & International Day.


05. 04. 2013 11.34 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Erasmus & International Day sa uskutoční v stredu 10. apríla 2013 od 10.00 do 14.00 hod. vo foyeri historickej budovy UK na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave. Podujatie už tradične ponúka priestor na stretnutie študentov, ktorí v rámci programu Erasmus absolvovali štúdium či stáž v zahraničí, s tými, ktorí by sa do programu radi zapojili. Na budúcich Erasmákov čaká informačný seminár, ktorý sa bude konať v Aule UK v dvoch termínoch – o 11.00 a 13.00 hod. O 10.00 hod. je pripravená prezentácia o možnostiach štúdia v Dánsku (taktiež v Aule UK) a o 13.00 hod. prezentácia medzinárodnej študentskej organizácie AIESEC.

Univerzita Komenského v Bratislave sa do programu Erasmus (do roku 2007 Socrates) zapojila od akademického roku 1998/1999. Celoslovenské štatistiky reprezentuje UK najvyšším počtom vycestovaných študentov, každoročne ide približne o štvrtinu všetkých študentov vyslaných zo Slovenskej republiky. V prvom roku zapojenia sa do programu vyslala univerzita 36 študentov, v minulom akademickom roku to bolo už takmer 600 študentov. „Paralelne narastá aj počet prijímaných študentov – v minulom akademickom roku študovalo na UK v rámci programu viac ako 260 študentov,“ uviedla Mgr. Magdaléna Belková, vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov UK.

Súčasťou 6. ročníka Erasmus & International Day na UK bude aj hlasovanie  o najoriginálnejší plagát na tému „Prečo Erasmus mobilita?“. Súťaž prebiehala od marca do 4. apríla 2013 a bola určená pre všetkých študentov UK. Dve výtvarné diela, ktoré získajú najviac hlasov, postúpia do medzinárodnej súťaže plagátov (kongres ERACON 2013, Poznaň, Poľsko).

Erasmus & International Day 2013 na Facebooku UK

Zapojte sa aj Vy do hlasovania o najlepší plagát!