Vedenie UK navštívila princezná Mona s delegáciou z Univerzity sultána Qaboosa v Ománe

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave (UK) vo štvrtok 18. mája 2017 privítalo v Rektorskej sieni UK delegáciu z Univerzity sultána Qaboosa v Ománe.


Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal 18. mája 2017 v prítomnosti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej, PhD., prorektora UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc., dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., a riaditeľa Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jána Turňu, CSc., delegáciu predstaviteľov Univerzity sultána Qaboosa, ktorú viedli rektor Dr. Ali bin Saud Al-Bemani a ománska princezná, prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. Mona Fahad Al-Said. Jej ďalšími členmi boli doc. Dr. Aliya Saleh Ali Saleh Alansari z Katedry biológie, Dr. Khalid Said Salim Al-Thihli z Oddelenia genetiky Univerzitnej nemocnice, vedúci Katedry dizajnu a architektúry prof. Khalifa S. Al-Jabri, PhD., a riaditeľ Oddelenia medzinárodných vzťahov Mahmood Al Kindi.

Prorektor UK prof. Peter Moczo a ďalší členovia vedenia priblížili svojim hosťom Univerzitu Komenského s dôrazom na informácie o vedeckovýskumnej činnosti, špičkových vedeckých tímoch a Centrách excelentnosti UK. Princezná Mona s rektorom Dr. Alim Al Bemanim oboznámili zástupcov UK s Univerzitou sultána Qaboosa, ktorá vznikla v roku 1986, má 9 fakúlt a univerzitnú nemocnicu, študuje na nej 18 000 študentov a študentiek (pričom študentky tvoria približne polovicu z tohto počtu), 90 percent študijných programov je v anglickom jazyku, umiestnila sa na 151. – 200. mieste v tohtoročnom rebríčku mladých univerzít („Generácia Y“) z celého sveta a v rebríčku najlepších svetových univerzít World University Ranking 2016 sa umiestnila na 601. – 800. mieste a podobne ako Univerzita Komenského je výskumnou univerzitou. Spolupráca v oblasti vedy a výskumu bola aj hlavným cieľom návštevy ománskej delegácie. Diskutovalo sa o možných spoločných projektoch v oblasti geológie, ochrany pred zemetraseniami, ochrany vody a pôdy a manažmentu krajiny, environmentálnej toxikológie, biomedicíny, genetiky a iných medicínskych tém, informačných technológií a ďalších.

Predstavitelia Univerzity sultána Qaboosa tiež informovali o Návštevníckom výskumnom programe pre doktorandov, o možnostiach spolupráce v rámci výmenného programu vedcov a vedeckých tímov a o Vedeckovýskumnom fóre, ktoré sa uskutoční v marci 2018 v Ománe.

 

PhDr. Mgr. Branislav Slyško