Univerzita Komenského má 9 nových profesorov

Prezident SR Andrej Kiska 18. mája 2017 vymenoval 30 nových vysokoškolských profesorov. Deväť z nich pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave.


Prezident SR vo svojom slávnostnom príhovore zdôraznil, že kvalitné vzdelávanie formuje aj to, aké hodnoty držia našu spoločnosť pohromade – aké pravidlá a normy správania považujeme za spravodlivé a ako si vynucujeme ich dodržiavanie, ale i to, na akých cieľoch sa ako krajina dokážeme dohodnúť. "Vo všetkom tomto vnímam vašu úlohu ako nezastupiteľnú. Aj od vás osobne závisí, čo a ako sa bude na našich vysokých školách vyučovať, aké kvalitné budú vedecké a výskumné výstupy našich univerzít," apeloval na novovymenovaných profesorov Andrej Kiska.

"Slovenská veda, vrátane vysokoškolskej, zaostáva v porovnaní s inými vyspelými krajinami. Zato v nekvalitných, predátorských časopisoch, má druhý najvyšší podiel výstupov z krajín OECD. Myslím si, že je spoločnou úlohou všetkých zodpovedných prijať nevyhnutné opatrenia proti týmto praktikám. Škodia nám dnes a sú veľmi škodlivé pre našu budúcnosť. Aj preto by som Vás chcel požiadať, aby ste na takéto konanie poukazovali: aby sa z neho nestalo pravidlo, či dokonca vzor správania sa pre ďalšie generácie slovenských študentov a vedcov. Aj preto som zvedavý, ako vyhodnotí ministerstvo školstva nielen pripomienky k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ale aj k návrhom zákonov, ktoré majú vniesť do prostredia našich vysokých škôl viac peňazí i viac kvality. Som presvedčený, že proti tolerovaniu nekvality, proti financovaniu podpriemerných výsledkov z verejných zdrojov na slovenských vysokých školách sa musíme postaviť razantnejšie," dodal prezident SR.

 

Novovymenovaní profesori Univerzity Komenského v Bratislave:

 

Prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr. (Prírodovedecká fakulta UK), odbor geológia

Prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc. (Lekárska fakulta UK), odbor vnútorné choroby

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. (Filozofická fakulta UK), odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo

Prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD. (Lekárska fakulta UK), odbor pediatria

Prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. (Farmaceutická fakulta UK), odbor farmaceutická chémia

Prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK), odbor sociálna antropológia

Prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH. (Farmaceutická fakulta UK), odbor farmakológia

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. (Lekárska fakulta UK), odbor onkológia

Prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (Právnická fakulta UK), odbor občianske právo

 

Kompletný zoznam vymenovaných profesorov je uverejnený na webstránke www.prezident.sk.