Univerzita Komenského hostila európske stretnutie univerzít

Bratislava 20. februára 2015: Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Rady pre doktorandské štúdium Asociácie európskych univerzít (EUA-CDE), na ktorom sa diskutovalo o rozvíjaní výskumu v doktorandskom vzdelávaní.


Na stretnutí s názvom "Capacity building – developing research for doctoral education", ktoré viedol za UK prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., sa zúčastnilo 22 zástupcov zo 14 európskych krajín - z Belgicka, Litvy, Ukrajiny, Nemecka, Chorvátska, Talianska, Španielska, Švédska, Švajčiarska, Fínska, Holandska, Rakúska, Českej republiky a Slovenska.

Kvalitný výskum je základným predpokladom doktorandského vzdelávania a kvalitné doktorandské vzdelanie je nevyhnutným predpokladom rozvoja výskumných kapacít. To bola nosná téma dnešného pracovného stretnutia, ktorého účastníci diskutovali o európskych trendoch, inštitucionálnych možnostiach a financovaní takéhoto rozvoja.


Asociácia európskych univerzít (European University Association - EUA) je reprezentatívnou organizáciou európskych univerzít i národných rektorských konferencií. Je hlavným zástupcom záujmov komunity vyššieho vzdelania v Európe. EUA má 850 členov zo 47 krajín. Cieľom EUA je podpora rozvoja prehľadného systému európskeho vyššieho vzdelávania a výskumu. V snahe dosiahnuť tento cieľ EUA poskytuje aktívnu podporu a poradenstvo svojim členom ako autonómnym inštitúciám pri zvyšovaní kvality ich vzdelávania, štúdia a výskumu, ako aj ich spoločenského prínosu.