UK, STU a ESET otvorili výskumné centrum informačnej bezpečnosti

Bratislava 17. februára 2015: Prestrihnutím diernej pásky, ktorá sa pred päťdesiatimi rokmi používala na vkladanie údajov do vtedajších počítačov, otvoril dnes prezident SR Ing. Andrej Kiska Výskumné centrum ESET. Centrum je spoločným projektom Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Slovenskej technickej univerzity (STU) a svetového výrobcu bezpečnostného softvéru - spoločnosti ESET.


V priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU bude centrum študentom oboch univerzít poskytovať konzultácie pri príprave rôznych vedeckých prác a priestor na realizáciu praktických experimentov v oblasti informačnej bezpečnosti. Budú tu tiež prebiehať cvičenia voliteľného predmetu Základy reverzného inžinierstva. „V ESETe využívame reverzné inžinierstvo najmä na odhalenie skrytej činnosti vírusov a iného škodlivého kódu, je však využiteľné aj v iných oblastiach informačných technológií, napríklad na analýzu či optimalizáciu kvality a spoľahlivosti kódu. Vďaka spolupráci s dvoma najlepšími slovenskými univerzitami sa nám podarilo otvoriť predmet, ktorého obsah budú môcť v pracovnom živote využiť absolventi až troch fakúlt,“ vysvetľuje Ing. Juraj Malcho, riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti ESET, ktorý bude centrum riadiť. Na predmet sa môžu cez informačný systém svojej fakulty prihlásiť študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty informatiky a informačných technológií STU.

Výskumné centrum ESET otvorili okrem prezidenta SR aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., a generálny riaditeľ spoločnosti ESET Ing. Richard Marko. Všetky zúčastnené inštitúcie tu zároveň podpísali memorandum o spolupráci.

„Spustenie nového výskumného centra je typickou win-win situation. S profitom pre študentov, učiteľov a pre ESET. Ale aj pre Bratislavu, celú našu spoločnosť a Slovensko. Výskumné centrum je prvým krokom, na ktorý chceme nadviazať, uvedomujúc si význam informačnej bezpečnosti pre spoločnosť. V spolupráci so štátnymi orgánmi, akademickou obcou i komerčnou sférou chceme preto vybudovať širšie koncipované Centrum excelencie pre informačnú bezpečnosť,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

„Dnes tu dochádza presne k tomu, čo si všetci želáme. Dochádza k prepojeniu štúdia s praxou,“ skonštatoval prezident SR Ing. Andrej Kiska. „Som veľmi rád, že tu vzniká takýto projekt. Pretože prepojením škôl s praxou, prepojením tých najlepších, to dáva možnosť, aby sme z nášho Slovenska spravili skutočne svetové Slovensko,“ dodal.

Prednášky predmetu Základy reverzného inžinierstva budú prebiehať v priestoroch Univerzity Komenského, cvičenia vo Výskumnom centre ESET v priestoroch FIIT STU. Predmet budú vyučovať bezpečnostní experti spoločnosti ESET. V letnom semestri 2014/2015, ktorý sa v týchto dňoch začína, sa budú venovať 24 študentom.Podľa údajov z prieskumu Centra vedecko-technických informácií SR patria práve študenti informatiky medzi najlepšie zarábajúcich absolventov na Slovensku. Rebríček portálu Profesia zase hovorí, že absolventi týchto fakúlt sú u zamestnávateľov nielen dobre platení, ale firmy o nich majú aj reálne najväčší záujem.