Súdna sieň Právnickej fakulty UK má za sebou prvý rok pôsobenia

Bratislava 2. marca 2015: Súdna sieň prof. Karola Planka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK), ktorá bola slávnostne otvorená dňa 20. februára 2014, slúži už rok na praktickú výučbu i špeciálne podujatia.


V Súdnej sieni prof. Karola Planka, v ktorej prebieha primárne výučba, sa od jej otvorenia uskutočnilo päť simulovaných súdnych sporov (Simulované rozhodcovské konanie, československé aj slovenské kolo Rímskeho simulovaného súdneho sporu, Správny simulovaný súdny spor, Simulovaný súdny spor v európskom práve a International Law Moot Court Competition - Jessup).

Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., hovorí o dôvodoch vybudovania miestnosti: „Právnická fakulta UK sa snaží držať krok s medzinárodnými trendmi v oblasti právnického vzdelávania. Rekonštrukcia miestnosti bola dlhodobo prioritným projektom vedenia fakulty. Veríme, že na edukačný proces z veľkej časti vplývajú priestory, v ktorých sa uskutočňuje. Aj z tohto pohľadu je pre prípravu študentov na prax kľúčové privyknúť si na prostredie, v ktorom sa ako budúci právnici budú často nachádzať.“

Právnická fakulta UK spolu s Európskym združením študentov práva (ELSA) Bratislava v sieni doteraz organizovali viacero úspešných seminárov, ako napr. seminár Hľadané deti - v spolupráci s Odborom pátrania a kriminalisticko-expertíznych činností či so zástupkyňou Linky detskej istoty. Vzájomná spolupráca priniesla konferenciu Právo a medicína, seminár o dodržiavaní ľudských práv s Dr. Gelijnom Molierom z Leidenskej univerzity a tiež fakultné kolo International Law Moot Court Competition. Okrem toho sa v nej uskutočnilo finále Simulovaného správneho súdneho sporu a jeden blok regionálneho semifinále medzinárodnej súťaže Simulovaného súdneho sporu v európskom práve.

Na pravidelnej báze sa tu stretávajú študenti, doktorandi a vyučujúci s cieľom prípravy prvého modelového zasadnutia OSN. V súdnej sieni prebiehajú aj prezentácie popredných advokátov pôsobiacich na Slovensku pri predstavovaní špecifík tohto povolania počas projektu Job Fair – Uplatnenie absolventov práva. Veľkou výhodou miestnosti je nainštalovaný kamerový systém, ktorý slúži študentom pripravujúcim sa na súťaže k zlepšeniu ich argumentačných a rétorických schopností.

Právnická fakulta UK okrem podpory vysokoškolských projektov rozvíja konštantne aj záujem maturantov a študentov tretích ročníkov gymnázií o právnické vzdelávanie. V rámci jednotlivých kliník vyučovaných na fakulte sa pre stredné školy v miestnosti uskutočnil aj simulovaný súdny spor pre gymnazistov a tiež medzinárodné stretnutie študentských stredoškolských parlamentov zastrešených organizáciou OBESSU.

Plány združenia ELSA Bratislava približuje prezidentka združenia Martina Valachyová: „V roku 2015 máme naplánovaných niekoľko simulovaných súdnych sporov - občianskoprávny, rímsky - ktorý prebieha ako súťaž a tiež ako divadelné predstavenie, a správny simulovaný súdny spor. Okrem nich tu plánujeme zorganizovať viacero zaujímavých prednášok a seminárov, napr. seminár o extrémizme, sériu prednášok z oblasti medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, veľvyslanectvami a pod.“

Súdna sieň je pomenovaná po významnom slovenskom právnikovi, ktorý bol in memoriam ocenený Pribinovým krížom I. triedy za zásluhy o hospodársky a sociálny rozvoj Slovenska v oblasti tvorby a aplikácie nového právneho poriadku SR. „Profesor Plank sa výrazne pričinil o napredovanie a zveľaďovanie našej právnickej fakulty. Jeho vysoký morálny a intelektuálny kredit si zaslúži našu úctu a pozornosť i v dnešných časoch. Je to zároveň aj isté memento pre všetkých študentov, ktorí môžu v súdnej sieni rozvíjať svoje praktické zručnosti,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Priestory boli zrekonštruované s finančnou podporou Univerzity Komenského a Poštovej banky, a. s., a vybavené prostredníctvom „Cudzojazyčného magisterského študijného programu Law of European Integration and Globalization“.