Štúdium na Diplomatickej akadémii v akademickom roku 2017/2018

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR plánujú aj v nasledujúcom akademickom roku 2017/2018 otvoriť rozširujúce dvojročné štúdium na Diplomatickej akadémii pre absolventov vysokých škôl.


Výučba bude prebiehať v stanovených termínoch (vždy v piatok popoludní a v sobotu) v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave. 

Lektori: naši aj zahraniční.

Termín na podávanie prihlášok je do 20. júna 2017. Prijímacie pohovory sa budú konať dňa 28. júna 2017. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke fakulty  http://www.flaw.uniba.sk/studium/da/studium/ a aj na jej facebookovej stránke.