Študentský časopis Farmakoviny získal ocenenie Zlaté Štúrovo pero

V dňoch 28. a 29. apríla 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie 22. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2017 v rámci XXXI. ročníka Štúrovho Zvolena. Významných ocenení sa dočkali aj Farmakoviny, študentský časopis v réžii Slovenského spolku študentov farmácie v Bratislave, ktorý pôsobí na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského.


Vo Zvolene sa na vyhodnotení súťaže stretlo vyše 200 mladých novinárov - autorov stredoškolských a vysokoškolských časopisov, ale aj elektronických magazínov, ktorí sa do súťaže zapojili.

V kategórii vysokoškolských časopisov sa do aktuálneho ročníka Štúrovho pera prihlásilo spolu 7 periodík. Nechýbali medzi nimi ani Farmakoviny, ktoré si - podľa hodnotenia odbornej poroty - vypočuli jej rady z predchádzajúcich rokov a urobili najvyšší kvalitatívny skok. Vďaka tomu si zo súťaže odniesli ocenenie Zlaté Štúrovo pero, ktoré porota udeľuje za dlhodobo dosahovanú dobrú úroveň vydávaného časopisu, ako i Hlavnú cenu Nadácie Čisté slovo.

Viac informácií:

http://www.kskls.sk/domain/b5/files/sp_2017_vyhodnotenie/2017_2_kat_vys_casopisy.pdf