Stredoškoláci zažijú na UK deň v koži vysokoškoláka

Fyzikálny pohľad na šíp Robina Hooda, uvažovanie o strachu, láske či hudbe alebo skutočnej hodnote čísla pí môžu v utorok 23. mája 2017 zažiť účastníci podujatia Zaži deň v koži vysokoškoláka, ktorý pripravila Univerzita Komenského v Bratislave (UK). Séria desiatich prednášok v reprezentačných priestoroch univerzity chce atraktívnym spôsobom priblížiť rozličné oblasti spoločenských, humanitných a prírodných vied.


Tohtoročné podujatie nadväzuje na minuloročný pilotný projekt, ktorý navštívilo vyše 500 stredoškolákov. „Podujatie sme naplánovali predovšetkým pre študentov nematuritných ročníkov stredných škôl, ktorí môžu využiť maturitný týždeň na zoznámenie sa s vysokoškolským prostredím. Chceme im pútavou formou predstaviť študijné odbory, ktoré naše fakulty ponúkajú,“ hovorí doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., prodekanka Filozofickej fakulty UK.

Prednášať budú vedci z Filozofickej fakulty UK, Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí predstavia napríklad povolanie tlmočníka, výskum stolových hôr v Brazílii, teóriu grafov alebo vtáky, ktoré sú také zriedkavé, že od hladu ani nevedia, kde žiť.

„Verím, že pripravené podujatie stredoškolákov zaujme a možno bude ich prvým kontaktom s najväčšou slovenskou univerzitou, na ktorej budú rozvíjať svoj talent, zručnosti či vedecký potenciál,“ dodáva rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Podrobný prehľad prednášok ZAŽI DEŇ V KOŽI VYSOKOŠKOLÁKA

Videoupútavka