Rektor UK prijal tureckú veľvyslankyňu v SR

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal dňa 10. mája 2017 v prítomnosti prorektorky UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Tureckej republiky v SR Aslıgül Üğdül, ktorú sprevádzal radca Birey Yılmazsoy.


Rektor UK prof. Karol Mičieta a prorektorka UK prof. Daniela Ostatníková informovali svojich hostí o bilaterálnej spolupráci UK s partnerskými univerzitami v Istanbule, Ankare a s Uludağskou univerzitou v Burse v rámci programu Erasmus+. Diskutovali s nimi o perspektívach rozšírenia vzájomnej spolupráce - napr. v oblasti histórie a archeológie, ako aj o výmene študentov, vedcov a pedagógov v štruktúre programu Európskej únie.

Na otázky vyjadrujúce znepokojenie nad aktuálnym dianím týkajúcim sa nerešpektovania akademických slobôd, prepúšťania a perzekúcie tisícok profesorov a pedagógov partnerských tureckých univerzít po zmarenom pokuse o prevrat v júli 2016, reagovala turecká veľvyslankyňa Aslıgül Üğdül s nádejou, že po vysporiadaní sa s aktuálnymi bezpečnostnými výzvami a ukončení výnimočného stavu dôjde k stabilizácii v akademickom prostredí a v rámci nej aj k umožneniu návratu viacerých profesorov a ďalších pedagógov na univerzity.

Hostia vyjadrili záujem o zachovanie rovnováhy v reciprocite výmeny tureckých a slovenských študentov, ktorá je v súčasnosti výrazne ovplyvnená obavou našich študentov a ich rodičov v súvislosti s bezpečnostnou situáciou a teroristickými útokmi v Turecku. Prezentovali tiež možnosť udelenia štipendií v gescii tureckej vlády.

 

PhDr. Mgr. Branislav Slyško