Novinka Univerzity Komenského: kino pre náročného diváka

Kino Campus – tak sa volá projekt Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorý od konca apríla teší predovšetkým náročných divákov. V Aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK (EBF UK) na Bartókovej ul. 8 je až do 1. júla 2017 pripravených 20 premietaní filmov európskej produkcie.


Iniciátorom myšlienky kina bol tajomník fakulty Ing. Samuel Láska, ktorý s ponukou spolupráce oslovil spoločnosť Film Europe Media Company. „Po tom, čo sme v minulom roku investovali do rozvoja auly po technickej stránke, sme dosiahli parametre, ktoré umožňujú premietanie a ozvučenie v kvalite vyhovujúcej pre malé kino,“ približuje dekan EBF UK doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. „Kino Campus, ako sme náš projekt nazvali, sme chceli spustiť ešte počas letného semestra. Vďaka zapálenosti za vec na oboch stranách sa veci rýchlo rozhýbali,“ dodáva dekan fakulty.

Kino Campus má charakter filmového klubu. Filmy, ktoré sú zásadne európskej produkcie, sú určené pre náročného diváka. Sú vyberané s ohľadom na prostredie, v ktorom sa premietajú. „Ide nám o to, aby vyjadrovali hĺbavé úvahy o živote, aby vystihovali krásu kinematografického umenia, aby ukazovali krásu sveta. Našou víziou je prezentovať kvalitné filmy, ktoré oslovujú zmysly, povznášajú ducha a formujú uvažovanie o komplexite ľudského života,“ hovorí doc. Batka.

V pripravenej ponuke nechýbajú biografický triler o Edwardovi Snowdenovi, psychologická štúdia modernej rodiny Vyššia moc, emocionálna dráma Môj kráľ či víťazný film Berlinale 2015 Taxi Teherán. Posledné premietanie pred letom sa uskutoční 1. júla. Po vyhodnotení záujmu a ohlasov na kino je fakulta otvorená pokračovať v spolupráci aj po prázdninách od začiatku zimného semestra.

„Iniciatíva EBF UK prispieva k poznaniu hodnotovo zameranej – a filmovými distribútormi nezaslúžene opomínanej – európskej kinematografie. Ako naznačuje názov nového kina Campus, je tiež atraktívnou príležitosťou obohatenia nášho komunitárneho života, prispieva k pocitu vzájomnej univerzitnej spolupatričnosti a je aj jedným z mnohých príkladov otvorenosti Univerzity Komenského dovnútra i voči verejnosti,“ vyzdvihol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Bližšie informácie o programe