Fakulta managementu UK privítala expertov zo Silicon Valley

V pondelok 23. februára 2015 otvoril rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., na Fakulte managementu UK (FM UK) podujatie Startup Shark Roadshow Bratislava, ktoré organizuje Slovak Business Agency.


Cieľom roadshow je zvýšenie povedomia akademickej a širokej verejnosti o startupovom prostredí v Silicon Valley a jeho priblíženie potenciálnym záujemcom o podnikanie, ako aj podnikateľom. Cieľovou skupinou sú najmä študenti univerzít a členovia startupovej komunity.

Na otvorení podujatia sa zúčastnili aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ing. Rastislav Chovanec, PhD., generálny riaditeľ Slovak Business Agency Ing. Branislav Šafárik a dekan Fakulty managementu UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

Súčasťou programu sú prednášky významných odborníkov danej oblasti:

  • Alfredo Coppola na tému Understanding and Doing Business in Silicon Valley (Alfredo Coppola je riaditeľom v najstaršom high-tech biznis inkubátore v Silicon Valley. Počas viac ako 20-ročnej praxe viedol technologické firmy v ranom štádiu podnikania, taktiež pracoval s nadnárodnými korporáciami, ako sú Adobe, Microsoft, Nortel Networks, Deloitte či PricewaterhouseCoopers);
  • Gigi Wang na tému 3 Challenges Every Startup Faces (Gigi Wang je skúsenou líderkou v oblasti globálneho podnikania a inovácií. V súčasnosti je členkou predstavenstva a emeritnou predsedníčkou MITEF/Stanford Venture Lab (VLAB), ako aj členkou poradného zboru v US Market Access, Mobility Ventures, iGlobe Partners a viacerých podnikateľských pracovných skupín);
  • Ken Singer na tému The Role of Culture in Startups (Ken Singer je riaditeľom Center for Entrepreneurship and Technology na UC Berkeley a zakladateľom The Applied Innovation Institute. Inštitút poskytuje pomoc popredným akademikom v oblasti inovácií a podnikania s cieľom vylepšiť proces podnikateľského vzdelávania na univerzitách po celom svete);
  • Chris Burry na tému Planning for Global Expansion (Chris Burry je riaditeľom v US Market Access Center a odborným asistentom na University of California for Entrepreneurship and Technology. Predtým patril k zakladajúcim členom Avanade, ktorá sa v čase jeho pôsobenia rozrástla na takmer 10 000 zamestnancov s pobočkami vo viac ako 20 štátoch);
  • Bill Riechert na tému Raising Capital in Silicon Valley (Bill Riechert je riaditeľom Garage Technology Ventures. Má viac ako 20 rokov skúseností v podnikaní. Od svojho vstupu do Garage v roku 1998 sa zameriaval na IT a materiálovo-technologické spoločnosti v ranom štádiu. Bol taktiež spoluzakladateľom a senior executive vo viacerých technologických startupoch, zahŕňajúc Trademark Software, The Learning Company a Academic Systems).

Na Katedre stratégie a podnikania FM UK budú zajtra, t. j. v utorok 24. februára 2015 pokračovať osobné konzultácie v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Startup Sharks je realizovaný prostredníctvom Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) a Programu na podporu startupov vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR a financovaných zo štátneho rozpočtu SR.