Docent Batka kandidátom na dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

Akademický senát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK) v piatok 20. februára 2015 zvolil doc. Ľubomíra Batku, Dr. theol., za kandidáta na dekana fakulty na obdobie od 10. 5. 2015 do 9. 5. 2019.


O post dekana sa uchádzal ako jediný kandidát.

O budúcom dekanovi fakulty rozhodlo prvé kolo volieb, v ktorom doc. Batka získal 10 z 10 platných hlasov.

Doc. Batka pôsobí súčasne na Katedre systematickej teológie Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a post dekana bude zastávať druhé funkčné obdobie po sebe.

Nový dekan bude pôsobiť vo funkčnom období od 10. mája 2015 do 9. mája 2019.