Dobráci od kosti aj na Univerzite Komenského

Aj Univerzita Komenského v Bratislave sa zapája do celoslovenskej verejnoprospešnej kampane DOBRÁK OD KOSTI. Kampaň je zameraná na podporu Národného registra darcov kostnej drene SR.


V dňoch od 2. do 16. mája 2017 privíta Univerzita Komenského na pôde svojich fakúlt a súčastí ambasádorov kampane DOBRÁK OD KOSTI. Študenti a zamestnanci UK majú možnosť nezáväzne sa prihlásiť do registra darcov krvotvorných buniek - databázy, v ktorej si onkologické oddelenia vyhľadávajú pre svojich pacientov vhodných darcov krvotvorných buniek. Na registráciu stačí len malá vzorka slín.

Kampaň odštartovala v utorok 2. mája 2017 v historickej budove UK na Šafárikovom námestí v Bratislave za účasti predstaviteľov UK, Akademického senátu UK, Nadácie Kvapka nádeje i Národného registra darcov kostnej drene SR.  

***
Dobrovoľným darcom krvotvorných buniek sa môže stať každý zdravý človek spĺňajúci nasledovné kritériá:
- vek 18 - 45 rokov (v čase registrácie);
- nesmie mať žltačku typu B, C;
- musí byť HIV negatívny;
- neprekonal TBC;
- netrpí na ochorenia srdca a ciev, prieduškovú astmu alebo iné vážnejšie chronické ochorenia;
- neprekonal v poslednom roku boreliózu a infekčnú mononukleózu;
- netrpí na akútne infekčné ochorenie;
- ženy v reprodukčnom veku by mali byť viac ako 1 rok po pôrode a v dobe darovania nebyť tehotné;
- vyplní prihlášku a odošle vzorku svojich slín na vyšetrenie.

Viac informácií: Dobrák od kosti

***

Harmonogram - kampaň Dobrák od kosti na fakultách a súčastiach UK