Diskusia o Európe s rakúskym spolkovým prezidentom na UK

Dňa 26. apríla 2017 sa v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnila diskusia o Európe s prezidentom Rakúskej spolkovej republiky prof. Alexandrom Van der Bellenom.


Rakúskeho prezidenta privítal v mene rektora UK prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.: "Rakúsko je náš blízky sused, s ktorým máme nanajvýš priateľské vzťahy. Prezident Bellen je výnimočná osobnosť, vedec, intelektuál, humanista a politik. Je preto pre nás cťou privítať ho na pôde našej alma mater."

Prof. Alexander Van der Bellen sa v krátkom úvodnom príhovore predstavil ako typický Európan, poukazujúc na svoje po mame estónske a po otcovi ruské korene, ako i na holandský pôvod svojho mena. Zároveň sa vyslovil za podporu procesu európskej integrácie, čím akcentoval význam spojenej Európy.

Prof. Jozef Bátora, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UK, ktorý moderoval diskusiu, vyzdvihol skutočnosť, že prezident Bellen uspel vo voľbách aj napriek nepriaznivým spoločenským okolnostiam - práve v čase, keď sú xenofóbia a populizmus na vzostupe.

V diskusii zazneli otázky týkajúce sa brexitu, prebiehajúcich francúzskych prezidentských volieb, ale i vzrastajúcej vlny extrémizmu.

Prezident Van der Bellen v tejto súvislosti zdôraznil, že nepovažuje nacionalizmus a radikalizmus za neporaziteľné, o čom svedčí aj výsledok prezidentských volieb v jeho krajine. Podobne si myslí, že dopadnú aj voľby vo Francúzsku.

Rakúsky prezident odpovedal aj na otázku, čo si myslí o smerovaní Európskej únie, resp. kde vidí chyby v procese formovania EÚ. V tejto súvislosti vyjadril svoj názor na potrebu štrukturálnych zmien, ktoré by prispeli k federalizácii Európskej únie. Tiež upozornil na to, že na pôde Európskej rady často dochádza k stretu národnych a nadnárodných európskych záujmov, čo považuje za vážny problém.

Prof. Van der Bellen zdôraznil tiež úlohu kultúry pri podpore európskej identity, pričom vyjadril svoj postoj, podľa ktorého len spoločný trh a obchod na úspešnú integráciu Európy nestačia.

V závere podujatia si prezident Van der Bellen prevzal z rúk prorektora UK prof. Mocza pamätnú medailu UK a zapísal sa do Pamätnej knihy UK.

 

Viac informácií o diskusii s prezidentom Rakúskej spolkovej republiky Alexandrom Van der Bellenom nájdete v májovej Našej univerzite.

Fotografie z diskusie: Facebook UK

<output>Viac informácií o prednáške Václava Klausa nájdete v aprílovej Našej univerzite. </output>