Zomrel Pavel Bóna

V piatok 17. decembra 2021 nás po ťažkej chorobe vo veku 80 rokov navždy opustil kolega z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK docent Pavel Bóna. Informovala o tom fakulta na svojom webe.


Pôsobil na Katedre teoretickej fyziky FMFI UK. Odborne sa venoval najmä teoretickej a matematickej fyzike. Vyučovaním predmetov teoretickej či kvantovej mechaniky ovplyvnil celé generácie slovenských fyzikov i matematikov. Aj v posledných rokoch svojho života aktívne prispieval k organizovaniu škôl teoretickej fyziky pre našich doktorandov. Docent Bóna bol zároveň prvým ponovembrovým predsedom Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave a významnou mierou sa zaslúžil o postavenie základov akademickej samosprávy na našej univerzite a na Slovensku. 

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 30. decembra 2021 o 14.00 h v bratislavskom Krematóriu.