Zomrel bývalý prorektor UK, fyzik Svetozár Kalavský

V pondelok 31. januára 2022 zomrel po dlhšej a ťažkej chorobe vo veku 81 rokov fyzik, dlhoročný vysokoškolský pedagóg a bývalý prorektor Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Svetozár Kalavský, CSc.


Docent Kalavský pôsobil dlhé roky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, neskoršie Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, kde na katedre fyziky tuhých látok vychovával budúcich fyzikov.

Patril medzi obľúbených učiteľov, dokázal zložité problémy fyziky tuhých látok objasniť vo svojich prednáškach zrozumiteľným spôsobom. Popri výučbe sa venoval aj vedeckému výskumu, aplikácii vedy do praxe a v neposlednom rade aj expertíznej, publikačnej a vo funkcii prodekana aj organizačnej činnosti.

V deväťdesiatych rokoch pôsobil ako prorektor Univerzity Komenského pre vedu a výskum. Významnou mierou sa zaslúžil o rozvoj fakulty i celej univerzity. S jeho menom je spojený rozvoj digitálnych technológií a nasadenie informačných technológií na fakulte aj na UK. Bol prvým riaditeľom Centra informačných technológií UK, zakladal moderné knižničné informačné systémy a pred odchodom do dôchodku pôsobil ako webmaster UK v Centre informačných technológií.

Jeho priatelia, kolegovia a spolupracovníci si ho budú pamätať ako múdreho, vtipného, tolerantného a láskavého človeka, ochotného kedykoľvek pomôcť každému, kto to potreboval.

Posledná rozlúčka s docentom Kalavským sa uskutoční v stredu 9. februára 2022 o 13.15 h v bratislavskom krematóriu.