Sieť krízovej intervencie

Všetkým zasiahnutým by sme chceli pripomenúť, aby neváhali využiť sieť krízovej intervencie. Môžu kontaktovať linky:


https://dusevnezdravie.sk/

https://ipcko.sk/

Rovnako môžu kontaktovať priamo zamestnancov Psychologickej poradne UK:

Piatok 25. 2. 14.00 - 18.00 h - Barbora Kiczková +421 917 406 759
Sobota 26. 2. 11.00 - 15.00 h - Gabriela Kausichová +421 911 442 278
Nedeľa 27. 2. 11.00 - 13.00 h - Jakub Rajčáni +421 902 328 394 a 13.00 - 15.00 h - Barbora Kiczková +421 917 406 759
Pondelok 28. 2. 15.00 - 17.00 h - Katarína Ludrovská +421 915 990 649

Pre osobné stretnutie bude k dispozícii Podporná skupina určená všetkým študentom a zamestnancom UK, ktorí sa cítia byť zasiahnutí konfliktom na Ukrajine. Jej prvé plánované stretnutia budú v pondelok 28. 2. o 16.30 h a vo štvrtok 3. 3. o 15.30 h v Psychologickej poradni UK v Mlynskej doline, Atriák R. Prosíme, aby sa záujemcovia prihlásili na dané termíny na mail ppvrec.uniba.sk.

Zároveň sme zriadili jednotný kontaktný bod pre ukrajinských študentov a zamestnancov, ktorí potrebujú podporu – ale aj pre tých, ktorí by chceli pomôcť, napríklad majú voľné ubytovacie kapacity či ponúkajú inú formu pomoci. E-mailová adresa tohto kontaktného bodu je ukrajinauniba.sk.