Duchovné poradenstvo

Modlitby za ukrajinský ľud


Duchovné poradenstvo

Zámerom duchovného poradenstva je poskytnúť spirituálnu oporu nielen pre ukrajinských evanjelikov, ale pre všetkých hľadajúcich svetlo v tme.

Duchovné poradenstvo nenahrádza psychologickú poradňu, poskytuje predovšetkým náboženské porozumenie skúšaným veriacim.

Duchovné poradenstvo Evanjelickej bohosloveckej fakulty - link

Spolupráca s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku

EBF UK je v priamom kontakte s predstaviteľmi ECAV v otázke možnosti vyslania študentských dobrovoľníkov, či organizácie zbierky (ofery) v rámci Akademických Služieb Božích, a to prostredníctvom sestry spirituálky, Mgr. Eriky Valkovej-Krišťákovej, PhD., ktorá pôsobí na Katedre praktickej teológie.