UK získala najviac hodnotených predmetov v rebríčku QS WUR podľa predmetov

Bratislava 24. marca 2023: Rebríček QS World University Rankings vydal v stredu najnovšiu edíciu rebríčka podľa predmetov za rok 2023. Univerzita Komenského získala hodnotenie v štyroch predmetoch a vo všetkých sa umiestnila v TOP 500 na svete. Do rebríčka sa dostali len tri slovenské univerzity.


Najlepšie umiestnenie dosiahla UK v oblasti výskumu ropného inžinierstva, a to 151. – 160. miesto. V oblasti výskumu poľnohospodárstva a lesníctva obsadila 351. – 400. priečku. V medicíne je na 451. – 500. mieste a rovnaké umiestnenie získala vo fyzike a astronómii. V hlavnom rebríčku QS WUR sa UK nachádza na 651. – 700. mieste, nové hodnotenie vyjde v júni.

Hodnotenie zahŕňalo viac ako 15 700 akademických programov, ktoré QS identifikoval u 1594 inštitúcií. Tie rozdelil na 54 oblastí, z ktorých novými sú dátová veda, dejiny umenia a marketing. Oblasti nepredstavujú v každom prípade študijné programy, ktoré sa na školách vyučujú.

Tak si možno vysvetliť aj výborne hodnotené oblasti ako ropné inžinierstvo či poľnohospodárstvo a lesníctvo, ktoré sa na UK nevyučujú. Vedci z viacerých fakúlt UK však svojím vedeckým výskumom prispievajú aj do týchto oblastí. Ak sú tieto práce vysoko citované a pochádzajú z medzinárodných výskumov, získavajú lepšie hodnotenie.

Rebríček QS WUR by Subject hodnotí vysoké školy podľa piatich kritérií s rôznou váhou: akademická reputácia, reputácia medzi zamestnávateľmi, citácie Scopus na publikáciu, H-index vedcov, medzinárodná výskumná sieť.

V rebríčku sa okrem Univerzity Komenského umiestnila aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v jednom predmete, a to poľnohospodárstvo a lesníctvo na 151. – 200. mieste. Treťou školou je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre s hodnotením vo filozofii, kde získala 201. – 210. pozíciu.

Doteraz sa žiadnej slovenskej univerzite nepodarilo umiestniť aspoň v jednej z piatich hlavných oblastí. Univerzita Komenského však od roku 2015 získava hodnotenie minimálne v jednom predmete. V porovnaní s krajinami V4 Slovensko zaostáva v počte umiestnení napriek porovnateľným výsledkom.

***

Univerzita Komenského sa ako jediná slovenská univerzita umiestňuje aj vo všetkých významných rebríčkoch hodnotenia. V celkovom rebríčku QS World University Rankings dosiahla minulý rok 651. – 700. priečku. V rebríčku Round University Ranking dosiahla 426. priečku, v kategórii vzdelávanie získala 178. miesto. Rebríček ARWU (Šanghajský rebríček) jej pridelil 701. – 800. miesto. V rebríčku CWUR sa aktuálne nachádza na 630. mieste. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 639. miesto, vo fyzike je vňom na 266. mieste. Rebríček SCImago ju uvádza na 573. mieste. V rebríčku NTU Ranking (National Taiwan University Rankings) sa nachádza na 701. – 750. mieste, v predmete fyzika jej patrí 301. – 350. miesto vo svete. V rebríčku The Three University Missions MosIUR je na 284. mieste, THE Impact Rankings ju zaraďuje na 601. – 800. miesto. Rebríček THE WUR radí UK na 1001. – 1200. miesto. World University Ranking RankPro ju umiestnil na 260. miesto.