FESTIVAL ŽENSKÝCH PRÁV NA FIF UK


17. 03. 2023 10.56 hod.
Od: Projektové centrum FiF

Na Filozofickej fakulte UK prebehol ôsmeho marca Festival ženských práv „Žena, život, sloboda!“. Jeho cieľom bolo redefinovať vnímanie MDŽ, ktorý bol dlho považovaný za prežitok minulých dôb a aktualizovať jeho posolstvo. 

„Odkaz Medzinárodného dňa žien, ktorého tradícia siaha do počiatkov 20. storočia, je neodmysliteľne spojený so sociálnymi zápasmi proti rodovým nerovnostiam v spoločnosti. Tento odkaz možno vnímať ako súčasť širšieho intersekcionálneho rámca boja za odstránenie všetkých foriem útlaku a diskriminácie v spoločnosti.“ Takto zarámcovali oslavu MDŽ organizátorky a organizátori fakultného festivalu. 

Akciu otvoril dekan FiF UK prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. a prorektor UK pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. V úvodnom rozhovore si spomenuli aj na Paulu Jojárt, absolventku FiF UK, kvírfeministku, aktivistku, výskumníčku, autorku, ktorá zomrela tento rok 27. januára.  

V rámci dopoludňajšieho bloku prebehli diskusie o feministickej perspektíve v hľadaní klimatickej spravodlivosti, o rodovo citlivom a inkluzívnom jazyku či o vzťahu medzi štátom a rodinou. Popoludní sa hovorilo o právnom zakotvení sexualizovaného násilia v legislatíve SR, o aktuálnej kampani UK proti sexuálnemu obťažovaniu a o agende dôverných osôb pre prípady sexuálneho obťažovania.  

Súčasťou podujatia bolo aj autorské čítanie literárnej tvorby, blok filmových premietaní, vizuálne umenie, zbierka hygienických a menštruačných potrieb pre ľudí bez domova, ako aj záverečná afterparty.