Workshop o sexuálnom obťažovaní vo vysokoškolskom prostredí

Viete presne zadefinovať sexuálne obťažovanie a jeho špecifiká vo vysokoškolskom prostredí? Poznáte nástroje na riešenie prípadov sexuálneho obťažovania, ktoré ponúka Univerzita Komenského?


03. 04. 2023 12.31 hod.
Od: Projektové centrum FiF

Ak váhate alebo sa o téme sexuálneho obťažovania chcete dozvedieť viac, zaregistrujte sa na online workshop 19. 4. 2023. Podujatie bude viesť Mgr. Veronika Valkovičová, PhD. a vystúpia v rámci neho dôverné osoby na UK, teda Mgr. Tamara Čipková, PhD. a Mgr. Andrea Fábiková, PhD. 

Registračný link: https://bit.ly/3ZDaiIi  

V tejto súvislosti dávame do pozornosti aj webovú stránku Informačného centra UK, kde nájdete ďalšie informácie o tejto problematike a dôležité kontakty.