Profesorská prednáška: Svet okolo nás z pohľadu časticovej fyziky

27. apríla 2023 (štvrtok) o 17.00 h, Aula UK (Univerzita Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


V rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok sa vo štvrtok 27. apríla 2023 v Aule UK uskutoční prednáška prof. RNDr. Stanislava Tokára, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK na tému Svet okolo nás z pohľadu časticovej fyziky.

Tézy prednášky:

  • retrospektívny pohľad na časticovú fyziku a meniace sa predstavy o svete,
  • o základoch štandardného modelu a úlohe Higgsovho bozónu,
  • ako získavame informáciu o časticiach – základné fakty o experimente ATLAS,
  • nevyriešené problémy časticovej fyziky a potreba nových experimentov,
  • symetrie v časticovej fyzike a rané fázy vesmíru.