Kariérne dni farmaceutov predstavili pracovné príležitosti pre študentov FaF UK


30. 03. 2023 13.26 hod.

Už po jedenásty krát zorganizoval Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF) podujatie Kariérne dni farmaceutov (KDF). Konalo sa  14. a 15. marca 2023 v priestoroch Farmaceutickej fakulty UK. Zúčastnil sa ho vysoký  počet študentov  i vystavovateľov - potenciálnych zamestnávateľov budúcich  absolventov štúdia Farmácie, ako aj absolventov štúdia Zdravotníckych a diagnostických pomôcok na FaF UK. Význam KDF znásobila návšteva pani prorektorky pre vzdelávanie a sociálne veci, pani doc. RNDr. E. Viglašovej, PhD., ktorá sa aktívne zaujímala o priebeh podujatia a  veľmi pozitívne aktivitu  hodnotila. Podujatie patrí medzi top vyhľadávané aktivity spolku. 
FaF UK aktuálne nominovala  SSŠF do prestížnej súťaže vysokých škôl  o najúspešnejšie študentské organizácie 2022 na Slovensku.

Milica Molitorisová

prodekanka FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky a pre rozvoj fakulty