Detská Univerzita Komenského vzdeláva deti online aj počas tohto obdobia

Bratislava 23. marca 2020 – Divadlo Aréna v spolupráci s IT spoločnosťou DATALAN spúšťa vzdelávací projekt Detská Univerzita Komenského Online špeciál určený pre deti na celom Slovensku. V rámci neho sprístupňuje deťom 44 zaujímavých a inšpiratívnych video prednášok slovenských aj zahraničných prednášajúcich, ktoré boli súčasťou posledných piatich ročníkov Detskej Univerzity Komenského. Deti si tak budú môcť počas karanténnych opatrení rozšíriť svoje vedomosti z rôznych oblastí vedy v pohodlí domova.


23. 03. 2020 20.56 hod.
Od: Divadlo Aréna

Projekt s názvom Detská Univerzita Komenského Online špeciál (DUK Online špeciál) sa začína 23. marca, je bezplatný a prístupný všetkým žiakom základných škôl z celého Slovenska jednoducho cez počítač, tablet či smartfón. Keďže ide o štúdium online, počet študentov nie je obmedzený. Na všetky deti čaká množstvo cenných poznatkov a na tie najúspešnejšie z každého kraja aj zaujímavé ceny.

Divadlo Aréna a IT spoločnosť DATALAN, dlhoročný partner letnej Detskej Univerzity Komenského Online, sa rozhodli sprístupniť desiatky video prednášok a pomôcť tak deťom zmysluplne využiť čas, ktorý musia aktuálne tráviť doma v súvislosti s opatreniami vlády na zabránenie šíreniu koronavírusu COVID-19 na Slovensku.

„Mimoriadna situácia si vyžaduje aj mimoriadny prístup a činy. Detská Univerzita Komenského zvyčajne prebieha počas letných prázdnin, keď školy zatvoria svoje brány. Spustením projektu DUK Online špeciál chceme v súčasnej situácii, kedy sú školy zatvorené, podať pomocnú ruku pri domácom vzdelávaní detí. Pretože práve vzdelanie spolu s kultúrou prispievajú k formovaniu našej budúcej občianskej elity," povedal Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna.

DUK Online špeciál bude pre deti prístupný až do 3. mája a okrem získania nových poznatkov z rôznych vedných disciplín budú môcť zároveň svojím úsilím zabojovať o výhru zaujímavej ceny – smart hodiniek Xiaomi Amazfit, ktoré ich dokážu motivovať k pohybu aj v domácej karanténe.

UNIVERZITA OTVORENÁ PRE DETI Z CELÉHO SLOVENSKA

Štúdium DUK Online špeciálu bude prístupné na platforme www.dukonline.sk v termíne od 23. 3. do 3. 5. 2020.

V týždenných intervaloch tu budú zverejnené prednášky z posledných piatich ročníkov Detskej Univerzity Komenského, celkom až 44 prednášok. Keďže ide o päť týždňov, z ktorých každý zodpovedá jednému z piatich ročníkov, môžeme povedať, že počas karanténnych opatrení tak študenti absolvujú celé „vysokoškolské štúdium“.

Špičkoví prednášajúci – nielen zo Slovenska - sa v zaujímavých a netradičných prednáškach podelili o svoje bohaté znalosti a vedomosti, vďaka ktorým sa študenti dozvedia množstvo nových vecí a netušených faktov z oblasti medicíny, psychológie, práva, histórie, biológie či chémie, ale aj matematiky, umenia a športu. Dozvedia sa napríklad: prečo potrebujeme dýchať, prečo je stres zlý aj pre baktérie, prečo musíme dodržiavať správnu výživu, prečo môžu policajti nasadzovať putá alebo prečo lietadlo nespadne.

Štúdium DUK Online špeciálu je bezplatné a dostupné prakticky odkiaľkoľvek. Registrácia študentov nie je potrebná. Pre samotné štúdium a pravidlá štúdia stačí navštíviť stránku www.duk.sk alebo www.dukonline.sk, pozrieť si prednášku, zodpovedať otázky v online teste, uviesť v ňom svoj e-mail a študent je zapojený.

Študenti si môžu vybrať ľubovoľný deň či čas, kedy si v rámci otvoreného ročníka vybranú prednášku pozrú a vyplnia online test.

Ak chcú získať diplom absolventa DUK Online špeciálu a súťažiť o zaujímavé ceny, je potrebné úspešne absolvovať všetkých 5 ročníkov.

„Na záver vyhlásime a odmeníme jedného víťaza z každého samosprávneho kraja, ktorý úspešne zvládol najviac testov. V prípade rovnosti rozhodne žrebovanie,“ povedal generálny riaditeľ DATALANu Marek Paščák.

O DETSKEJ UNIVERIZTE KOMENSKÉHO

Detská Univerzita Komenského bola založená v roku 2003 z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru. Na rozdiel od ostatných detských univerzít v Európe, ktoré sú realizované ako vedľajšia aktivita univerzít, vznikla na pôde divadla a jej programová náplň je organizovaná Divadlom Aréna. Detská Univerzita Komenského (DUK) je súčasťou európskej siete detských univerzít EUCU.NET, v ktorej figuruje ako jedna zo vzorových detských univerzít.

Poslaním DUK je poskytnúť možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostného obzoru detí školského veku od 9 do 14 rokov. Projekt má snahu podporovať u detí túžbu po vedomostiach, rozvíjať kritické myslenie, podporovať schopnosť vnímať svet v súvislostiach, iniciovať ich záujem o vyššie vzdelanie, vytvárať priestor na diskusiu, konfrontáciu názorov.

Organizátorom DUK je Divadlo Aréna, Univerzita Komenského v Bratislave, reklamná agentúra Commercium a Združenie Maxa Reinhardta.