Univerzita Komenského pri príležitosti osláv 100. výročia ocení predsedu Ústavného súdu ČR Pavla Rychetského

Bratislava 20. júna 2019: Oslavy stého výročia prvej a najväčšej slovenskej univerzity – Univerzity Komenského v Bratislave (UK) vyvrcholia v dňoch 26. – 27. júna. Na slávnostnom akademickom zhromaždení 27. júna v Aule UK udelí rektor UK Marek Števček najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. Podľa rektora je Rychetský stelesnením osobnej a morálnej integrity, človekom, ktorý stál pri rozvoji demokracie, právnej vedy a budovaní právneho štátu.


História Univerzity Komenského v Bratislave je spojená s českým vysokým školstvom – napokon, už voľba názvu univerzity bola silným symbolickým gestom odkazujúcim na spojenie s českou intelektuálnou tradíciou. „Našou materskou univerzitou je Karlova univerzita v Prahe a sesterskou je Masarykova univerzita v Brne. Vzťahy s českým vysokým školstvom sú vysoko nadštandardné, sme si blízki historicky, sociálne aj kultúrne," hovorí Marek Števček.

Účasť na centrálnych oslavách UK prijala aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ako aj zástupcovia významných českých univerzít. Oslavy sa začnú otvorením výstavy „Prvá dáma vzdelávania“ v  Múzeu mesta Bratislavy. V spolupráci s Národnou bankou Slovenska uvedieme pamätnú striebornú zberateľskú mincu a so Slovenskou poštou predstavíme príležitostnú poštovú známku, ktoré budú pripomínať tento významný míľnik slovenského vysokého školstva. Oslavy vyvrcholia galavečerom v Slovenskej filharmónii, kde zaznie symfonická fantázia slovenského skladateľa Mariána Lejavu skomponovaná špeciálne k výročiu a Dvořákova symfónia „Z nového světa“.