Zapojte sa do mentoringového programu pre získanie ERC grantov

Špičkoví slovenskí vedci majú opäť možnosť zapojiť sa do mentoringového programu, ktorého cieľom je zlepšiť ich úspešnosť pri podávaní žiadostí o prestížne ERC granty. Nadácia ESET aj tento rok vyčlenila sumu 30 000 eur a prerozdelí ju 6 individuálnym vedeckým osobnostiam, ktoré plánujú žiadať o tento európsky grant na podporu svojich excelentných vedecko-výskumných projektov. Termín podania žiadostí je 9. december 2022.


Vedci a vedkyne s ambíciou získať prestížny európsky ERC grant majú opäť možnosť absolvovať cielený mentoringový program, ktorý im pomôže pripraviť konkurencieschopnú žiadosť. Súčasťou programu je, napríklad, workshop zameraný na rozvoj nosnej myšlienky projektu a jej jasnú formuláciu, seminár zameraný na samotnú tvorbu žiadosti či simulácia pohovoru.

„Mentoringový program mi dodal odvahu uvažovať o podaní žiadosti o ERC grant. Najnáročnejšie bolo vyjadriť svoje vedecké sny na dvoch stranách textu. Oceňujem, že žiadosť o zapojenie bola jednoduchá a moje nadšenie sa ďalej prehlbovalo vďaka mojim mentorom. Obaja boli hodnotiteľmi ERC projektov, boli relevantní pre môj projekt, s úprimným záujmom pomôcť a diskusie s nimi boli veľmi inšpiratívne. Opakovane zdôrazňovali, že najviac záleží na myšlienke projektu a kvalite jeho spracovania. Samotný proces prípravy žiadosti o grant bol pre mňa skvelým intelektuálnym cvičením,“ opisuje prínos programu profesorka Katarína Mikušová, ktorá sa zúčastnila tohtoročného, prvého mentoringového programu. 

Nadácia ESET aj tento rok vyčlenila čiastku 30 000 eur, ktorú rozdelí medzi šesť vedkýň či vedcov, ktorí pôsobia na slovenských inštitúciách. Mentormi programu sú špičkové vedecké osobnosti: zahraniční držitelia ERC grantov, bývalí členovia hodnotiacich panelov ERC či lektori významných zahraničných konzultačných spoločností. Koordináciu mentoringového programu zabezpečí ERC Národný kontaktný bod Centra vedecko-technických informácií SR.

Grantová výzva je otvorená do 9. decembra 2022. Formulár s ďalšími informáciami sa nachádza na tejto stránke.