Sme súčasťou TOP 500 v kategórii humanitných smerov svetového rebríčka THE WUR

Bratislava 26. októbra 2022: Rebríček Times Higher Education World University Rankings vydal hodnotenie svetových univerzít podľa predmetov. Univerzita Komenského v Bratislave v ňom dosiahla najlepšiu pozíciu v oblasti umenovedné a humanitné smery, a to 401. – 500. miesto. V tejto oblasti je zároveň najlepšia na Slovensku. Lepšie hodnotenie dosiahli dve české školy – Karlova univerzita a Masarykova univerzita.


V oblasti kliniky a zdravia dosiahla Univerzita Komenského 501. – 600. miesto na svete a rovnako aj v oblasti vzdelávania. Aj v týchto oblastiach je najlepšou slovenskou univerzitou. Z českých škôl sa lepšie v predmete klinika a zdravie umiestnila len Karlova univerzita, a to na zdieľanom 401. – 500. mieste. V predmete vzdelávanie ju predbehla len Masarykova univerzita na 401. – 500. mieste. Na rovnakom mieste ako UK je aj Karlova univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci.

Ďalšími hodnotenými predmetmi boli podnikanie a ekonomika (601. – 800. miesto), počítačové vedy (601. – 800. miesto), vedy o živote (801. – 1000.), fyzikálne vedy (801. – 1000.) a sociálne vedy (801.+). Z jedenástich hodnotených predmetov hodnotil rebríček univerzitu v ôsmich, kde univerzita splnila kvalifikačné kritériá (napr. publikovala minimálny počet štúdií za dané obdobie).

Univerzita Komenského sa ako jediná slovenská univerzita umiestňuje aj vo všetkých významných rebríčkoch hodnotenia. V rebríčku QS World University Rankings dosiahla 651. – 700. priečku. V rebríčku Round University Ranking dosiahla 426. priečku, v kategórii vzdelávanie získala 178. miesto. Rebríček ARWU (Šanghajský rebríček) jej pridelil 701. – 800. miesto. V rebríčku CWUR sa aktuálne nachádza na 630. mieste. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 639. miesto, vo fyzike je v ňom na 266. mieste. Rebríček SCImago ju uvádza na 573. mieste. V rebríčku NTU Ranking (National Taiwan University Rankings) sa nachádza na 701. – 750. mieste, v predmete fyzika jej patrí 301. – 350. miesto vo svete. V rebríčku The Three University Missions MosIUR jej patrí 284. miesto, THE Impact Rankings ju zaraďuje na 601. – 800. miesto. Rebríček THE WUR zaraďuje UK na 1001. – 1200. miesto. World University Ranking RankPro ju radí na 260. miesto.