Deň otvorených dverí 2022

Pozývame vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v Aule Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11. novembra 2022.


Študentom posledných ročníkov stredných škôl a záujemcom o štúdium ponúkneme program univerzitných prednášok a atmosféru vysokoškolského prostredia. Podujatie sa koná 11. novembra 2022 v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave, v čase od 8.20 do 13.10 hod.

Program podujatia pozostáva z  prednášok v Aule UK. Študenti si vopred môžu vybrať, ktoré prednášky z fakúlt by chceli vidieť. Medzi prednáškami môžu študenti navštíviť aj informačné stánky jednotlivých fakúlt, kde sa im naskytne príležitosť porozprávať a informovať sa u našich vysokoškolských študentov. Forma programu má za cieľ priblížiť stredoškolákom vysokoškolské štúdium. Podrobnejšie informácie nájdete  na oficiálnej webovej stránke alebo na facebookovom podujatí Deň otvorených dverí UK.

PROGRAM

8.20 hod. OTVORENIE

8.30 – 8.50 hod. Klinická embryológia – prirodzené a umelé oplodnenie
prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., LF UK

8.50 – 9.10 hod. Prečo nám je dobre tam, kde sme?
RNDr. Michal Šimera, PhD., JLF UK

9.10 – 9.30 hod. Prečo antibiotiká niekedy neúčinkujú?
PharmDr. Zuzana Kiliánová, Ph.D., FaF UK

9.30 – 9.50 hod. Genomický imprinting alebo súboj pohlaví
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., PriF UK

9.50 – 10.10 hod. PRESTÁVKA

10.10 – 10.30 hod. John Venn a jeho diagramy
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc., FMFI UK

10.30 – 10.50 hod. Netradičné investovanie
Mgr. Katarína Rentková, PhD., FM UK

10.50 – 11.10 hod. Na ceste k stávaniu sa sebou
Mgr. Martina Baránková, PhD., FSEV UK

11.10 – 11.30 hod. Keď právo reguluje technológie
doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD., PraF UK

11.30 – 11.50 hod. PRESTÁVKA

11.50 – 12.10 hod. Príbehy, ktoré (zatiaľ) nikto nenapísal
Mgr. Martin Bača, PhD., FIF UK

12.10 – 12.30 hod. Red Bull a doping
doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD., FTVŠ UK

12.30 – 12.50 hod. Dobrodružstvo štúdia náboženstiev sveta
doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD., PdF UK

12.50 – 13.10 hod. V čom je teológia Knihy Genezis 1,1 – 2,3 prevratná a jej antropológia trúfalá?
doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., RKCMBF UK