ÚSPECH SLOVENSKÉHO SPOLKU ŠTUDENTOV FARMÁCIE

Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF) zvíťazil v ankete študentských organizácií za rok 2022, ktorú vyhlásila Študentská rada vysokých škôl.


21. 06. 2023 08.57 hod.

V piatok 16. júna 2023 sa v Átriu Filozofickej fakulty UK konalo slávnostné odovzdávanie ocenení Študentskej organizácie roka 2022. Zapojiť sa dalo v štyroch rôznych kategóriách. SSŠF bol nominovaný a uspel v kategórii, ktorá zahŕňa študentské organizácie pôsobiace na vysokoškolských fakultách, so zameraním na oblasť zdravotníckych vied, veterinárnych vied a odbory zamerané na skvalitňovanie života. Podľa organizátorov bolo cieľom tejto ankety odmeniť a povzbudiť študentov a študentky, ktorí sa v roku 2022 neúnavne angažovali v organizácii rôznych podujatí, projektov a aktívne prispeli k rozvoju študentského života na vysokých školách.

„Utvrdili sme sa v tom, že angažovať sa, organizovať rôzne projekty a podujatia a byť aktívny sa oplatí a má zmysel,“ uviedla Kristína Tóthová, ktorá stála na čele spolku v uplynulom období. Daniel Krchňák doplnil poďakovanie Univerzite Komenského v Bratislave a jej Farmaceutickej fakulte, že umožňujú spolku rozvíjať sa a rásť. „Ale najmä vďaka našim predchodcom - členom SSŠF a ich systematickej práci, vďaka ktorej už 28 rokov posúvame spolok spoločne dopredu a dnes môžeme stáť na tomto mieste.“