Výzva – čo prináša európska parlamentná demokracia?

Európsky parlament vypísal výzvu pre neziskový sektor vrátane študentských spolkov zameranú na zvýšenie povedomia európskych občanov o úlohe a demokratických hodnotách EÚ. Študentské spolky, ktoré majú právnu subjektivitu, majú navrhnúť projekty na zvýšenie povedomia občanov o výhodách, ktoré prináša európska parlamentná demokracia, o právomociach, ktorými má EP vplyv na náš každodenný život, a o tom, prečo je dôležité voliť v európskych voľbách v roku 2024. Prihlášku si treba podať v druhom kole do 28. septembra 2023. Získať možno granty vo výške 5000 až 60 000 eur.


Ciele výzvy:

  • Zvýšiť povedomie európskych občanov z čo najrôznejšej verejnosti o úlohe a demokratických hodnotách EÚ, poskytnúť pochopenie výhod, ktoré EP poskytuje, ako EP ovplyvňuje náš každodenný život a prečo je preto dôležité voliť účasťou na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu 2024, aj v kontexte komunity together.eu (poskytovanie demokratickej angažovanosti).
  • Podporovať zvýšenú nestrannú občiansku angažovanosť európskych občanov a organizácií z čo najrozmanitejších skupín a zároveň presadzovať myšlienku dôležitosti hlasovania, a tak podnecovať aktívne zapojenie (aj ako tvorcov zmien) so zameraním na mobilizáciu voličov v počiatočnej fáze do Európskeho volebného dňa (dní), aj v kontexte komunity together.eu.

O grant sa môžu uchádzať neziskové organizácie alebo neziskové právnické osoby, ako napríklad študentské spolky, ktoré majú právnu subjektivitu. Aktivity v rámci projektov musia byť ukončené do 30. júna 2024, pričom by mali trvať maximálne 10 mesiacov. Miera spolufinancovania zo strany EP neprekročí hranicu 80 %.

Viac informácií na stránke EP