Pedagogická fakulta UK si pripomenula 75 rokov od založenia

Na slávnostnom zhromaždení v Aule UK dňa 12. októbra 2022 si Pedagogická fakulta UK pripomenula 75. výročie svojho založenia.


Pri tejto príležitosti udelila na znak uznania dlhoročnej podpory a spolupráce striebornú medailu PdF UK rektorovi UK Marekovi Števčekovi, ostatným dvanástim fakultám UK, starostovi mestskej časti Bratislava-Nové mesto Rudolfovi Kusému a starostke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzane Aufrichtovej.

Pamätnú medailu udelila k významným životným jubileám a za dlhoročnú prácu a prínos v prospech fakulty Kataríne Cabanovej, Terézii Harčárikovej, Kataríne Janečkovej, Miroslavovi Kamenickému, Monike Mačkinovej, Pavlovi Matulovi, Petrovi Plavčanovi, Pavlovi Ujvárimu, Barbore Vodičkovej, Zuzane Minárovej, Kataríne Žilkovej, Andrei Ďurčovej, Angelike Horváthovej, Miloslave Makovínyiovej, Sergejovi Mironovovi, Jane Lopúchovej a Radoslavovi Pavlíkovi.

Viac o oslavách Pedagogickej fakulty UK sa dozviete na stránke fakulty.