SamoUK so špecifickými potrebami

Školy na Slovensku ostávajú stále zatvorené, a tak dištančná forma štúdia pokračuje aj naďalej. Naši študenti poctivo študujú sami doma, stali sa z nich samoUKovia a prostredníctvom rôznych online foriem a nástrojov, ktoré im aspoň trochu uľahčujú štúdium na diaľku, „nasávajú“ vedomosti ďalej. Ako však teraz študujú študenti so špecifickými potrebami?


Študenti so špecifickými potrebami to majú o niečo zložitejšie. Našťastie, dnes existujú rôzne možnosti, vďaka ktorým sa to dá zvládnuť. Na Univerzite Komenského aktuálne študuje 294 študentov so špecifickými potrebami, z toho 62 na Pedagogickej fakulte UK. Sú to študenti, ktorí na fakulte študovali aj v predchádzajúcom semestri, a preto už mali systém vzájomnej kooperácie s vyučujúcimi dohodnutý. Vytvorili si ho na základe dohodnutých úprav počas štúdia a následne počas skúšobného obdobia. Väčšinu z týchto dohodnutých pravidiel je možné bez problémov využiť aj v podmienkach dištančného vzdelávania, napr. posielanie podkladov z prednášok, možnosť individuálnych či skupinových konzultácií, samozrejme v online podobe. Učitelia so študentmi využívajú tiež dostupné online nástroje ako Microsoft Teams, Moodle, Skype či e-mail. „Tento rok končím bakalársky stupeň a v aktuálnej situácii prežívam tiež ťažké chvíle, pretože som bola zvyknutá na osobné konzultácie. Teraz je to iné, prácu konzultujem cez Skype. Som rada, že máme takúto možnosť, pretože ako nepočujúca potrebujem vidieť, čo školiteľka vysvetľuje. Na začiatku som sa obávala ako to bude fungovať, ale som s tým spokojná,“ hovorí nepočujúca študentka Pedagogickej fakulty UK.

Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä študentom so zmyslovým postihnutím. Prednášky, resp. semináre sa nahrávajú, takže študenti hlavne so zrakovým postihnutím majú k dispozícii aj možnosť, ktorá v obvyklých podmienkach nie je vždy realizovaná. Využívajú tiež YouTube videa s posunkami, ktoré majú študenti k dispozícii. Okrem toho využívajú aj online verzie posunkových slovníkov.

Prostredníctvom používania nástrojov, ktoré sme spomenuli, je možné naplniť potreby väčšiny študentov či študentiek, okrem tých s ťažkou stratou sluchu, ktorí ako primárny komunikačný kód používajú slovenský posunkový jazyk.

Pri skúšaní, podobne ako v prezenčnej forme, budú mať študenti predĺžený čas na skúšanie, v prípade študentov so zrakovým a sluchovým postihnutím (v prípade deklarovania potreby) je možné testy realizovať aj individuálne. Skúšanie prebieha prostredníctvom Moodle a semestrálne práce budú študenti obhajovať prostredníctvom Microsoft Teams.

Darina Tarcsiová, Pedagogická fakulta UK