Inovatívne právne vzdelávanie prispieva k spravodlivej spoločnosti

Odborníci na praktické právne vzdelávanie z celého sveta sa začiatkom leta stretli v Bratislave, aby spoločne hľadali spôsoby, ako vychovávať budúcich právnikov so zmyslom pre spravodlivosť. Siedmy ročník prestížnej medzinárodnej konferencie hostila naša Právnická fakulta UK.


10. 10. 2019 16.35 hod.

Štúdium na našej právnickej fakulte už dávno nie je o memorovaní tisícstranových kníh. Budúci právnici majú počas semestra, ako aj na skúškach k dispozícii právne predpisy, v ktorých sa učia správne orientovať, interpretovať zložité zákonné ustanovenia a aplikovať ich na praktické prípady. Avšak to nie je všetko. Naši študenti majú možnosť absolvovať stáž na desiatkach inštitúcií, pripravovať stanoviská pre sudcov Najvyššieho súdu SR, učiť základy práva na školách či v ženských väzniciach, poskytovať právne analýzy neziskovým organizáciám a start-upom a v rámci Študentskej právnej poradne pomáhať konkrétnym klientom vrátane študentov iných fakúlt našej univerzity.

Tento spôsob aktívneho a inovatívneho vzdelávania sa nazýva klinické právne vzdelávanie, pričom názov sme si prepožičali od kolegov medikov. Budúci advokáti, sudcovia a prokurátori touto cestou nadobúdajú nielen zručnosti nevyhnutné pre ich budúcu prax, ale učia sa riešiť etické dilemy a cez prácu s klientmi, často v neľahkej životnej situácii a bez prostriedkov na zaplatenie advokáta, v sebe budujú zmysel pre sociálnu spravodlivosť.

Právnická fakulta mala tú česť organizovať v priestoroch Univerzity Komenského siedmy ročník medzinárodnej konferencie klinického právneho vzdelávania, ktorej ústrednou témou bolo "Vzdelávanie právnikov pre spravodlivú spoločnosť". Konferenciu organizoval Ústav klinického právneho vzdelávania PraF UK v spolupráci s anglickou univerzitou Northumbria a medzinárodnou sieťou ENCLE (European Network of Clinical Legal Education). Na pôde našej univerzity sa zišlo 150 odborníkov z 28 krajín sveta vrátane Austrálie, USA, Nigérie, Indie, Trinidadu a Tobaga, Etiópie, Juhoafrickej republiky a takmer všetkých európskych krajín. Počas troch dní plenárnych zasadnutí, prednášok, workshopov a interaktívnych seminárov sme sa venovali aktuálnym témam, často s interdisciplinárnym presahom. Ako príklad môžeme uviesť sekcie zamerané na boj proti klimatickej zmene, využívanie informačných technológií pri poskytovaní právnej pomoci, metódam vštepovania morálnych hodnôt študentom a rozširovanie právneho povedomia laickej verejnosti.

To, že „klinikári“ nie sú upnutí a namyslení právnici, ale ľudia s nadhľadom, otvorenou mysľou a zmyslom pre spravodlivosť, bolo potvrdené neobyčajne priateľskou atmosférou, ako aj záujmom o ranné meditácie, ktoré viedol uznávaný americký profesor Richard Roe, a zvládnutie výletu do okolitých lesov počas horúceho júlového víkendu, ktorého sa zúčastnila napr. aj dekanka univerzity v Sydney Anna Cody.

Náročné mesiace príprav ocenili aj účastníci konferencie, ktorí na záver chválili výborne zvládnutú organizáciu, krásne priestory našej univerzity a aktivitu našich šikovných študentov – dobrovoľníkov. Samozrejme, veľký podiel na úspechu podujatia má náš dekan Eduard Burda, ktorý nám prejavil dôveru napriek tomu, že s organizáciou konferencie takýchto rozmerov sme doteraz nemali skúsenosť. Vďaka patrí aj našim sponzorom, advokátskym kanceláriám Kinstellar, Prosman - Pavlovič a Soukeník - Štrpka.

Mária Havelková,
odborná asistentka
Ústav klinického právneho vzdelávania PraF UK

 

TIMOTHY CASEY

Jedným z účastníkov konferencie bol aj uznávaný americký odborník na etiku v práve Timothy Casey, ktorý pôsobí na California Western School of Law. V origináli si môžete prečítať jeho zaujímavú a inšpiratívnu cestu ku klinickému právnemu vzdelávaniu a osobnú motiváciu vychovávať budúcich právnikov.

My dedication to clinical legal education derives from my own experience as a law student. As a third year student, I thought I would represent artists and musicians, but honestly, I was more excited about being an artist than representing artists or being a lawyer. Then I applied for a clinic. At the time, there was a lottery system for selecting clinics. I did not get my first choice.

I ended up with a clinical assignment to the public defender’s office (representing indigent defendants in criminal cases). That experience changed my legal career. Each day I faced new and challenging tasks, from writing arguments based on Constitutional principles, to interviewing clients, to conducting investigations and speaking with witnesses, to assisting with negotiations. The most important part of the experience was my role in giving a voice to those who had never received proper respect in our society. I found personal meaning and purpose and my professional identity emerged from that clinical environment.

Later, as a lawyer, I developed and practiced the skills I had first learned as a clinician. I received the benefit of a wonderful training program, I worked on a team with talented colleagues, and I learned from a zen-master mentor. I achieved success as a lawyer. I could effectively represent a client; I could win one case at a time. But how could one lawyer – even a very good lawyer – change a system that perpetuated unfairness and inequality, the very principles that were supposed to be the foundations of the system. I could see that it would be very difficult to create meaningful change on a case-by-case basis as a single lawyer. But what if I could train an army of lawyers? If each of those lawyers could become an agent of change (or at least not an enemy), then maybe we could get somewhere.

Currently, I teach a required second-year experiential course that uses simulations to teach ethics, skills, and values. I try to instill in my students values, skills and professional habits that will serve them well over the course of their careers. I try to provide an environment where students can learn the critical communication skills they will need in practice. I emphasize the importance of working on a team. I connect each student with a mentor from whom they can learn. Mostly critically, I encourage them to reflect as a way to increase awareness and to learn from experience.

At times I think I succeed. At other times, well, I know it will take some more time before the message is received. That’s when I try to demonstrate the value of hard work.

Because my course is required at my law school. I have the opportunity to instill the critical values in every student that graduates from our school. Over the past ten years, I have taught over 2000 lawyers.

The highlight of being a teacher – at least for me - is to hear and see my students’ success. A few of my former students have become teachers, and that is particularly gratifying. A few of my soldiers learned really well and decided to create armies of their own.

I think it’s true that it’s exceedingly hard for one person to create change. Only a few, really exceptional people are able to do that – movement leaders, political leaders and advisors, movement, supreme court justices. I’m not one of those.

But I’m going to play the odds. I hope that maybe one of my students, or the student of one of my students, will be that person or those people. And somehow, I will have played a very small part in an effort to make the world a slightly better place.