Vedkyne môžu prihlásiť svoje práce do L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede

Program L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede ocení tri talentované vedkyne, z ktorých každá získa sumu 5000 eur. Prihlásiť sa musia do 31. mája 2022.


Program chce podporiť vedkyne pôsobiace na Slovensku. V minulých ročníkoch ocenili dve vedkyne, tento rok 5000 eur získajú tri výskumníčky do 40 rokov. Najúspešnejšie projekty budú ocenené v troch kategóriách: formálne vedy (matematiky, informatika a pod.), vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied (mikrobiológie, zoológie a pod.) a fyzikálne vedy (teoretická fyzika, klimatológia, a pod.).

Prihlásené projekty bude hodnotiť odborná komisia v SAV, ktorej predsedá prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV. Program spúšťa spoločnosť L'Oréal spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou komisiou pre UNESCO.

V minulom roku získala ocenenie v kategórii 35 – 45 rokov Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD., z Biomedicínskeho centra JLF UK v Martine, ktorá sa venuje skúmaniu včasnej a presnej diagnostiky neurodegeneratívnych porúch.

V súčasnosti je medzi výskumníkmi len 33 % žien, pričom pandémia koronavírusu ich nevýhodné postavenie v tejto mužskej sfére ešte prehĺbila. Tri štvrtiny výskumníčok potvrdili, že súčasná situácia negatívne ovplyvňuje rovnováhu medzi ich pracovným a osobným životom vo väčšej miere, ako je to u ich mužských kolegov. Ako hovorí správa UNESCO, muži sa podpísali pod 90 % výskumných článkov publikovaných o COVID-19. Okrem toho pandémia posilnila už existujúce rodové predsudky vo vedeckom výskume, pričom pre ženy je oveľa ťažšie ako pre mužov získať finančné granty alebo pracovné povýšenie.

V šiestom ročníku môžu vedkyne svoje projekty prihlasovať do 31. mája 2022 prostredníctvom webovej stránky www.prezenyvovede.sk.