Zomrel Milan Ftáčnik

Dňa 14. 5. 2021 nás náhle vo veku 64 rokov opustil náš kolega doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.


14. 05. 2021 11.54 hod.
Od: Daniel Ševčovič

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás navždy opustil náš kolega a priateľ docent Milan Ftáčnik. Svoje celoživotné pedagogické a výskumné pôsobenie spojil s našou fakultou a jej Katedrou aplikovanej informatiky FMFI UK. Od začiatku deväťdesiatych rokov aktívne pôsobil vo vysokých štátnych funkciách. Bol členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ministrom školstva, primátorom hlavného mesta Bratislava, starostom Petržalky. Aktívne pedagogicky pôsobil a venoval sa práci v prospech informatickej komunity aj v časoch, keď zastával tieto vysoké štátne funkcie. Bol pre mnohých z nás príkladom pracovitosti, entuziazmu, nadšenia pre dobrú vec a konštruktívneho prístup k riešeniu problémov. 

Odchodom docenta Milana Ftáčnika stráca naša fakulta a celá odborná komunita vzácneho a dobrého človeka. 

Posledná rozlúčka s docentom Milanom Ftáčnikom bude v stredu 19. 5. 2021 o 12.00 h na Martinskom cintoríne v Bratislave. 

Česť jeho pamiatke!