Prihláste sa na diplomatickú akadémiu 2021

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky opäť otvára Diplomatickú akadémiu.


Staňte sa aj vy súčasťou jej úspešných absolventov a nájdite uplatnenie na významných postoch v diplomacii či v európskych a medzinárodných inštitúciách.

Rozširujúce dvojročné štúdium je určené pre všetkých absolventov II. stupňa štúdia, ktorí svoju budúcnosť vidia v diplomatických a konzulárnych službách, v európskych a medzinárodných inštitúciách, ako aj pre pracovníkov štátnej správy, expertov na rozvojovú pomoc, expertov pre oblasť medzinárodných vzťahov alebo aproximácie práva a legislatívu EÚ

Štúdium je zamerané na:

· diplomaciu a diplomatický protokol,

· medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy,

· európske právo a európske štúdie,

· geopolitické špecifiká sveta,

· ekonómiu,

· cudzie jazyky (anglický, nemecký, francúzsky),

· výberové prednášky expertov, analytikov, domácich a zahraničných politikov.

Termín podávania prihlášok je do 18. 6. 2021.