Právnická fakulta UK nominovala Daniela Lipšica do funkcie špeciálneho prokurátora

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „PraF UK“) dňa 18. 12. 2020 podala do podateľne Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na kandidáta do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Kandidátom PraF UK na špeciálneho prokurátora sa stal JUDr. Daniel Lipšic, LL.M.


20. 12. 2020 08.51 hod.
Od: Právnická fakulta UK

Návrh je odôvodnený nasledovne:

JUDr. Daniel Lipšic, LL.M., je významný absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého profesionálna činnosť právnika je všeobecne známa v odborných kruhoch, ale aj v laickej verejnosti. Dr. Lipšic výkonom právnického povolania preukazuje, že je mimoriadne erudovaným právnikom so silnými odbornými znalosťami a skúsenosťami, pričom jadro jeho profesionálnej orientácie predstavuje oblasť trestného práva.

V súčasnosti Dr. Lipšic pôsobí ako advokát, a preto bolo potrebné sa vysporiadať s otázkou, či je vhodné navrhnúť na funkciu špeciálneho prokurátora neprokurátora a pokiaľ áno, či je na to vhodný práve Dr. Lipšic. Vo všeobecnosti zastávame názor, že v štandardných situáciách je najvhodnejší na riadiacej pozícií prokuratúry kariérny prokurátor, pretože najlepšie pozná rôzne aspekty práce prokurátora a zároveň má v rámci tímovej práce najväčší predpoklad pre hladké riadenie ostatných prokurátorov. V súčasnosti však sme v situácii, kedy je pomerne veľa právnikov v rôznych profesiách obvinených z trestnej činnosti vrátane bývalého špeciálneho prokurátora. Mnohí politici, médiá, ale aj bežní ľudia volajú po obsadení funkcie špeciálneho prokurátora neprokurátorom a zároveň bojovníkom za spravodlivosť. Na druhej strane, mnohí právnici, ale tiež bežní ľudia považujú súčasnú vlnu zatýkania vo viacerých prípadoch spojenú s použitím niekedy zbytočne drastických prostriedkov a navyše často na základe dôkazov postavených „na hlinených nohách“, za politicky motivovanú. V tejto situácii je potrebné, aby sa na čelo špeciálnej prokuratúry postavil skutočný odborník a čestný človek a zároveň, aby sa naň postavil človek, ktorý je za odborníka a čestného človeka považovaný práve tými ľuďmi, ktorí takmer každého považujú za skorumpovaného. Iba takýto človek totiž dokáže prakticky presadzovať ideu, že vinníci musia byť potrestaní a zároveň nepodľahne „všeobecnej túžbe po krvi“ a nedovolí prenasledovanie nevinných ľudí na politickú či inú objednávku. A takým človekom je práve Dr. Daniel Lipšic.V tejto súvislosti je potrebné sa vyrovnať s druhou otázkou, a to ako môže politická minulosť Dr. Lipšica a poskytovanie právnych služieb vysokopostaveným politikom podozrivým z trestnej činnosti ovplyvniť jeho pôsobenie vo funkcii špeciálneho prokurátora. Dekan PraF UK sa na to Dr. Lipšica otvorene spýtal a jeho odpoveď bola, že nikdy žiadnu pozíciu, v ktorej bol, nezneužíval na ochranu vinníkov ani na likvidáciu nevinných, bez ohľadu na to, či to boli jeho spojenci alebo súperi. A toto tvrdenie Dr. Lipšica považujeme za pravdivé. Dá sa overiť napríklad vzhľadom na jeho pôsobenie v pozícii ministra vnútra. Navyše okamžitý spôsob formulovania tejto odpovede Dr. Lipšicom zapôsobil na dekana PraF UK mimoriadne úprimne.

V prospech kandidatúry Dr. Lipšica hovoria okrem iného ešte dva zaujímavé argumenty. Jednak Dr. Lipšic síce pôsobí ako advokát, často však na strane poškodených a celkový spôsob jeho myslenia mnohým pripadá skôr ako myslenie orgánu činného v trestnom konaní než myslenie advokáta a jednak samotný Úrad Špeciálnej prokuratúry presadil do právneho poriadku Slovenskej republiky práve Dr. Lipšic. A následný vývoj, dnes čiastočne história, čiastočne súčasnosť, ukázali, že to bol veľmi dobrý krok na ceste k spravodlivosti.

Otázka odsúdenia za nedbanlivostný trestný čin v doprave podľa našej mienky nediskvalifikuje žiadneho človeka zo žiadnej časti verejného života, pretože väčšina dlhoročných vodičov zažila situácie, kedy ich len drobnosti v kauzálnom priebehu delili od tragédie.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nomináciou Dr. Lipšica do funkcie špeciálneho prokurátora zároveň na seba preberá morálnu zodpovednosť za to, že sa Dr. Lipšic nespreneverí ideálom spravodlivosti a férovosti. Súčasťou tejto morálnej zodpovednosti navrhovateľa je aj to, že ak by sme v budúcnosti nadobudli presvedčenie, že navrhnutý kandidát sa pri výkone funkcie týmto ideálom spreneveril (čo však podľa nás nehrozí), verejne sa ozveme.

Chceme tiež zdôrazniť, že Dr. Daniela Lipšica považujeme za vysoko odborne erudovaného a morálne bezúhonného kandidáta, ktorý dokáže zásadným spôsobom prispieť k tomu, aby Slovenská republika zostala právnym štátom.

Záverom sa chceme vyjadriť k predčasnému zverejneniu informácie o návrhu Dr. Lipšica Právnickou fakultou UK, ku ktorej prišlo na základe súkromnej nahrávky zo zasadnutia Akademického senátu PraF UK. Priebeh diskusie zjavne preukazuje význam akademických senátov ako garantov nezávislosti a ochrancov akademických práv a slobôd na vysokých školách a ich fakultách, a preto sme presvedčení, že akademické práva a slobody vrátane príslušných kompetencií akademických senátov by mali byť zachované aj do budúcnosti.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,

dekan PraF UK