Namiesto rigidných zadaní riešime reálne problémy

Bakalársky titul získal z informatiky na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU). Svoje IT vedomosti si však chcel obohatiť o tie z podnikateľského prostredia, a tak sa rozhodol absolvovať magisterský stupeň štúdia na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Dnes tu už pôsobí ako doktorand. Pri pohľade späť je presvedčený, že urobil správny krok, a prístupom fakultu radí medzi fakulty 21. storočia. Prečo, to nám povie už Karol Cagáň, ktorý nám okrem toho i pootvoril dvere do sveta elektronického športu.


21. 12. 2020 14.00 hod.
Od: Redakcia NU

Keď jeden odbor nestačí

Keď človek doštuduje bakalára, zvažuje zvyčajne dve možnosti. Buď sa rozhodne pokračovať v štúdiu, aby si rozšíril znalosti z oblasti, ktorej sa na výške venoval doteraz, alebo to vyhodnotí tak, že nastal čas zakotviť v praxi. A potom je tu Karol, ktorý si povedal, že rozširovať svoje obzory a možnosti sa oplatí, takže sa po absolvovaní náročného štúdia na FIIT STU odhodlal obohatiť získané vedomosti o znalosti z úplne iného odboru. „Štúdium informatiky bolo síce fajn, ale nevedel som si predstaviť, že by som sa venoval celý život len tomu. Veľký potenciál som však videl v spojení IT so zručnosťami z podnikateľského prostredia, preto som sa rozhodol pre štúdium manažmentu na UK,“ vysvetľuje Karol svoju voľbu spred troch rokov. Okrem toho sa Karol už v tom čase venoval popri škole viacerým aktivitám, ktorých stále pribúdalo a boli čoraz menej kompatibilné so štúdiom informatiky. „V tejto rovine mi Fakulta managementu UK ponúkla omnoho viac priestoru, ale tiež aj relevantnejšie vzdelanie, keďže vtedy išlo už viac o podnikateľské než IT aktivity,“ dodáva.

Hranie, ktorým sa dá zarobiť

Vraví sa, že človek sa najlepšie učí vtedy, keď má možnosť aplikovať novonadobudnuté znalosti v praxi. Ale nájsť si prax v odbore počas štúdia je pre mnohých študentov úlohou hodnou Herkula. To však nie je Karolov prípad, ktorý už dlhé roky zbiera praktické skúsenosti v oblasti elektronického športu. Ani vy neviete, čo si pod týmto pojmom predstaviť? „E-športom sa myslí súťažné hranie počítačových hier,“ vysvetľuje mi. Ako je e-mail digitálnou formou pošty, profesionálne hranie online videohier na organizovaných turnajoch alebo v ligách je ekvivalentom fyzického športu. Aj keď to môže znieť smiešne, e-športy (napr. futbalová FIFA alebo ikonická strieľačka Counter-Strike) náročnosťou konkurujú tradičným športom. Ani v nich si neporadíte bez (z)dravej dávky súťaživosti, koordinovanej spolupráce v tíme či vhodne zvolenej stratégie. Aj keď e-športy hrajú zväčša mladšie ročníky, už dávno nie sú zábavkou detí zatvorených v detskej izbe. Profesionálni hráči trénujú v moderných priestoroch s najnovším vybavením a za výkony dostávajú pravidelnú výplatu, pričom ich odmeny za výhry na prestížnych turnajoch prekonávajú dokonca aj Wimbledon.

Nedajte sa však pomýliť: Karol Cagáň v tomto segmente nepôsobí ako hráč, ale ako organizátor. Začalo sa to už v roku 2014, keď spolu s kolegami zo študentskej organizácie Ynet zorganizovali v jedálni internátu Mladosť v Mlynskej doline herný turnaj Y-Games, ktorý rokmi dozrel do uznávaného podujatia. „Nakopla nás najmä spätná väzba návštevníkov, ktorí nás motivovali, aby sme pokračovali ďalej a organizovali viac a viac turnajov,“ hovorí Karol. V súčasnosti ide o najväčší herno-technologický festival na Slovensku, do ktorého sa pravidelne zapája viac ako 600 hráčov a navštívi ho viac ako 5000 divákov. Okrem súťažného hrania hier však podujatie na Slovensko prináša aj rôznych zaujímavých hostí, počnúc slovenskými a českými influencermi. „Naše pozvanie prijal napríklad aj najsledovanejší Čech Kazma Kazmitch, ako aj Vladimír Furdík, herec a kaskadér, ktorý sa preslávil rolou Nočného kráľa v seriáli Hra o tróny,“ vymenúva Karol zvučné mená, ktoré poctili festival návštevou. Súčasťou podujatia je aj výstava nových herných a zábavných technológií od virtuálnej reality cez herné počítače až po najnovšie hry.

Festivalom Y-Games sa však Karolovo angažovanie sa v danej oblasti nekončí. Od roku 2018 je prezidentom Slovenskej asociácie elektronických športov. A nielen to. V lete mu k povinnostiam, ak je možné nazvať povinnosťou aj to, čo vás veľmi baví, pribudla aj funkcia prezidenta Európskej asociácie elektronických športov (Esports Europe). Na jej čele sa aktuálne snaží o celkový reštart projektu, ktorého ústredným cieľom je nadviazanie spolupráce s Európskym olympijským výborom. „Okrem toho sa spolu s naším ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu snažíme preniesť sídlo tejto prestížnej inštitúcie z Bruselu na Slovensko. Ak sa nám tento projekt podarí dotiahnuť do úspešného konca, pôjde o prvú medzinárodnú športovú inštitúciu, ktorá bude mať svoje sídlo na Slovensku,“ približuje Karol.

Svoje skúsenosti s herným priemyslom využíva aj v najväčšej e-športovej agentúre na Slovensku – Yvents, ktorá sa v organizovaní herných turnajov a s tým súvisiacich aktivít radí medzi „top hráčov na trhu“ a jej aktivity presahujú aj do susedného Česka. „Organizujeme však aj podujatia, ktoré nesúvisia len s herným priemyslom, ako napríklad beániu STU, ktorú pravidelne navštevuje cca 2500 ľudí, či verejné podujatia ,na mieru podľa predstáv klientov. Z tých najpopulárnejších je to IBM Fest,“ hovorí.

Fakulta, kde sa učitelia zaujímajú o skúsenosti študentov

Práve vďaka všetkým týmto aktivitám, ktorým by sa podľa vlastných slov venoval, či by už na fakulte študoval, alebo nie, zistil, aké ústretové a flexibilné je nastavenie FM UK, z ktorej by si iné fakulty mohli brať príklad. „Učitelia tu k študentom naozaj pristupujú individuálne. V tom zmysle, že si uvedomujú jedinečnosť každého študenta a snažia sa mu vyjsť v ústrety. Nesnažia sa ho ,ohnúť len preto, aby spĺňal ich vlastné rigidné pravidlá. Namiesto vymýšľania umelého projektu, ktorý by síce formálne spĺňal zadanie, ale okrem toho by bol jeho prínos nulový, tak často môžete na predmete pracovať na niečom, čo riešite v praxi. Akurát svoj projekt uspôsobíte tak, aby ste sa pri práci na ňom naučili to, čo máte. Tento aspekt flexibility a orientácie do praxe, kde to je o riešení reálnych problémov, považujem za najväčšiu konkurenčnú výhodu FM UK,“ vymenúva pozitíva štúdia na fakulte.

Možno aj práve preto náročnosť štúdia prirovnáva skôr k princípu „koľko do toho dáš, toľko dostaneš“. Priznáva, že ak je študent šikovný, dokáže štúdiom aj pomerne jednoducho prekĺznuť, ale vie sa aj zapotiť – v mnohom to závisí práve od jeho prístupu. Napriek tomu by však prístup učiteľov nenazval benevolentným, no vracia sa k už spomínanej flexibilite. „Ak sa v praxi venujete danej problematike, učitelia to vedia oceniť a nenútia vás zbytočne memorovať prázdne poučky a frázy, ale skôr sa orientujú na podporenie vami získaných skúseností,“ konštatuje a s tým usúvzťažňuje aj prístup a komunikáciu učiteľov. „Oproti zaužívanému stereotypu učiteľa, ktorý je niekedy až dogmaticky zakotvený vo svojich názoroch a vlastné skúsenosti alebo poznatky študentov skôr trestá, panuje na FM UK diametrálne odlišný svet. Učitelia sú ústretoví a ochotní sa s vami baviť, radi počúvajú a skutočne ich zaujímajú vaše názory a skúsenosti. Prístupom učiteľov môžeme FM UK naozaj zaradiť medzi fakulty 21. storočia,“ uzatvára túto tému Karol.

Učarovala mu behaviorálna psychológia

Karol je dnes na fakulte študentom druhého ročníka doktorandského štúdia, pričom pôsobí na katedre stratégie a podnikania. Jeho vášňou je už nejaký ten čas behaviorálna psychológia. Objavil ju v sebe pred pár rokmi po prečítaní knihy Myslenie rýchle a pomalé od Daniela Kahnemana. Asi preto z neho tak ľahko nedostanete odpoveď na otázku, za akého človeka sa sám považuje. Príliš dobre vie, že by jeho odpoveď nebola objektívna. Ak by to však bola otázka života a smrti, na vlastné riziko by sa opísal ako človek, ktorého baví rozumieť veciam okolo seba a nachádzať pochopenie pre postoje ľudí, zvlášť vtedy, keď zastávajú opačné názory. Ale tiež by povedal, že sa vždy snaží zachovať si otvorenú myseľ a nedávať veľkú váhu vlastným názorom. „Viem, ako veľmi vedia byť skreslené,“ vysvetľuje. Vášeň k behaviorálnej psychológii postupne prerástla do hobby a následne aj do štúdia. Vo svojej vedeckej práci sa totiž venuje rôznym chybám ľudského myslenia a spoločenským javom, ktoré vysvetľujú, prečo a kedy sa ľudia správajú iracionálne. „Mnohým sa dnešná spoločenská situácia zdá až nevysvetliteľná, ale práve behaviorálne vedy ukazujú, ako je možné, že sú ľudia schopní veriť na čipovanie, vysvetľujú, prečo sú facebookové diskusie také toxické, a celkovo poodhaľujú mnohé spoločenské fenomény. Väčšina z nich je totiž založená práve na iracionalite ľudského správania, ktorú sa behaviorálne vedy snažia racionálne vysvetliť a zdôvodniť,“ objasňuje. V rámci svojho výskumu sa preto snaží navrhovať miniexperimenty, ktoré účastníkom umožnia lepšie spoznať vlastné premýšľanie. Študenti si tak podľa neho vedia následne uvedomiť chyby, ktorých sa pri premýšľaní sami dopúšťajú, vďaka čomu budú vedieť lepšie odolávať manipulácii využívajúcej práve tieto ich zraniteľné miesta a utvoriť si skutočne vlastný názor či spraviť zodpovednejšie rozhodnutie. „Práve tento rozmer ma na celom procese najviac teší,“ dodáva s úsmevom.

Ako doktorand sa tiež podieľa na výučbe. „Popravde, to bol môj primárny motív, prečo som sa na doktorandské štúdium prihlásil,“ udáva na pravú mieru svoje rozhodnutie pokračovať v štúdiu na FM UK. Vyučuje predmet strategické myslenie a stratégia, kde má vo vlastnej réžii významnú časť osnov samotného predmetu, čo vníma ako ďalší skvelý príklad prístupu na fakulte. „Neviem si predstaviť, kde inde by vám ako doktorandovi dovolili priniesť vlastné, nové a inovatívne prvky do výučby a učiť ich študentov hneď od prvého ročníka. Naozaj som natrafil na tím skvelých ľudí a spolu sa nám podarilo priniesť množstvo inovácií a najnovších vedeckých poznatkov z odboru behaviorálnej psychológie do obsahu teraz už nášho spoločného predmetu. Ak sa na zmenu študijného odboru pozriem spätne, bakalárske roky na FIIT STU určite neľutujem, ale môžem povedať, že FM UK splnilo väčšinu mojich očakávaní, niektoré dokonca aj prekonalo, a so svojím rozhodnutím som veľmi spokojný,“ uzatvára Karol.

Nikoleta Janková

Zaujímavé príbehy, fakty, rozhovory a reportáže nájdete v každom čísle časopisu Naša univerzita