iBOBOR 2020

Aj túto jeseň FMFI UK s podporou partnerov úspešne zorganizovala informatickú súťaž pre desiatky tisícov žiakov ZŠ a študentov SŠ.


22. 12. 2020 13.20 hod.
Od: Anna Komová

Súťaž iBobor, teda  informatický bobor, sa na Slovensku konala v dňoch 9. - 16. novembra 2020. Súťaž organizovala Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského s podporou partnerov Soitron, Freedu a Slovenskej informatickej spoločnosti. Na štrnástom ročníku sa zúčastnilo 55 064 súťažiacich z 804 základných a stredných škôl v ôsmich kategóriách.

Hlavným cieľom súťaže iBobor je podporiť záujem žiakov, učiteľov a rodičov o informatiku a digitálne technológie. Súťaž sa každoročne snaží iniciovať v deťoch záujem o správne využívanie moderných technológií aj v učení sa a vyučovaní.

Počas pandemickej situácie autori súťaže pripravili pre žiakov voľne dostupný výber zaujímavých úloh zo všetkých predchádzajúcich trinástich ročníkov súťaže iBobor na prácu doma. Úlohy tiež využili v rámci projektu Školský klub, ktorý na pokračovanie a v spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia vysielala RTVS na podporu dištančného vyučovania na celom Slovensku. Mnohé z pôvodných úloh tvorcov našej súťaže boli zaradené do rovnakej súťaže aj v ďalších viac ako 50 krajinách sveta.

Aj keď tohtoročný priebeh súťaže mimoriadne sťažilo zavretie škôl a presun vzdelávania na iné formy, autori úspešne realizovali tento štrnásty ročník vo formáte on-line, čím prispeli k rozvoju informatického myslenia a digitálnej gramotnosti žiakov a učiteľov našich základných a stredných škôl.