Desatoro duševného zdravia (aj počas pandémie)

Uplynulo už dosť rokov od chvíle, kedy mi zavolali z Ligy pre duševné zdravie, že by potrebovali vypracovať osvetový materiál o tom, ako si zachovať duševné zdravie. Ale potrebovali by to do zajtra...


Časový stres neprospieva duševnému zdraviu, ale často stimuluje tvorivosť. Tak som si večer sadol a spísal desatoro duševného zdravia.

Teraz mám možnosť otestovať, čo z toho po tých rokoch ešte platí, a hlavne, ako Desatoro odoláva pandémii Covidu.

1. Prijímaj sám seba

Spoznávaj seba, svoje dary, svoje prednosti i slabosti. Vybuduj si k sebe úctu, ale neber sa veľmi vážne.

Tak to je celoživotná výzva a epidémia otestovala našu pokoru, trpezlivosť, sebaúctu (aj v teplákoch) aj zmysel pre humor.

2. Hovor o tom

Hovor o tom, čo ťa trápi, čoho sa bojíš, čo si vyčítaš, o svojich smútkoch, ale i radostiach a úspechoch. Zdieľaná starosť je polovičná, zdieľaná radosť dvojnásobná!

Za tých pár mesiacov epidémie, kedy trávime viac času v rodine, sme mohli zistiť ako sme na tom s dôverou v našich blízkych. Ako sa dokážeme otvoriť, ako dokážeme počúvať. Vždy je čo zlepšiť, no každý krok sa ráta.

3. Buď aktívny

Život je rieka, raz plávame s prúdom, raz proti nemu. Vždy je za čím ísť a pred čím utekať. Kým sa hýbeme, žijeme a naopak. Stanovuj si nové ciele (hoci aj malé) a choď za nimi.

Ešte žiadne z chaotických protiepidemiologických  opatrení nám nezabránilo sa hýbať – chodiť, behať, bicyklovať. Dajú sa postupne pridávať metre i minúty...

4. Uč sa nové veci

Stále je čo spoznávať a učiť sa. Skúsenosť je neprenosná. A aj keď sa ti niečo nepodarí, vždy si môžeš povedať: „Aspoň som to skúsil“.

Toľko som odkladal začiatok učenia sa angličtiny, hry na klavír, túžbu naučiť sa hrať Go či absolvovať niektorý z množstva kvalitných online kurzov pre svoj rozvoj. A teraz, konečne!

5. Stretávaj sa s priateľmi

Príbuzných si nevyberáme, ale priateľov áno. Sympatia, náklonnosť, kamarátstvo, priateľstvo, láska sú zdrojom opory a radostí života.

Tu nám epidémia zaťala tipec – koniec kávičiek, koniec chodenia na pivo. Ešte, že je tu ten Skype (Facebook, Twittver) a hlavne, ešte, že sú tu tí kamaráti a priatelia. Čo tak napísať niekomu staromódny list?

6. Rob niečo tvorivé

Géniov je málo, ale tvorcom je každý z nás. Tvoriť môžeme v ateliéri i v záhrade, v divadle i v dielni. Proces je dôležitejší ako výsledok. Výtvor možno skritizovať, ale to, čo pri tvorbe zažijeme, nám nikto nezoberie.

Čo viac dodať? Aha, zabudol som na tvorivé pečenie, vyrábanie a maľovanie darčekov a kopu ďalších vecí. Okrem tvorivého procesu nás môže potešiť predstava následného zdesenia obdarovaného.

7. Zapoj sa a pomáhaj

Pohyb krídiel motýľa v jednom kúte sveta môže spôsobiť búrku na jeho opačnom konci. Zaujímaj sa o to, čo sa deje vo svete a okolo teba. Politika, ekológia, charita, pomoc tým, ktorí to potrebujú, dávajú zmysel nášmu vlastnému životu. Snaž sa pomáhať tam, kde je to potrebné a kde sa to dá.

Šili ste na jar rúška, plnili topánkové škatule darčekmi, podporili niekoho vašimi 2%-mi, podpísali petíciu proti hazardu či proti strieľaniu vlkov? Presne o tom hovorím.

8. Neváhaj požiadať o pomoc

Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, požiadaj o pomoc.

Je to tak – psychológovia a psychiatri, krízové centrá, linky dôvery sa vynárajú z hmly, sú tu pre vás. Čo to hovorím - sú tu pre nás!

9. Oddychuj a uvoľni sa

Uč sa oddychovať a hľadaj veci a činnosti, ktoré Ti prinášajú radosť a relax.

Ak ste už ten Covid chytili a máte len, ako väčšina ľudí, mierny priebeh, zoberte to ako výzvu na relax. Vaša imunita vám hovorí – oddychuj a uvoľni sa (hlavne bez pocitov viny).

10. Zdolávaj prekážky

Každá životná prekážka je novou príležitosťou na rast a zmenu.

Frustračná tolerancia prestala byť pojmom z učebnice psychológie. Všetci máme frustrované potreby. Od objatia blízkych po tancovanie a futbal v telocvični. A mnohí, ktorí prišli o svoju živnosť, sú na tom ešte horšie. Čo by sme vlastne v našom živote mohli zmeniť ?

11. Neboj sa snívať

Vytváraj si sny, pomôžu ti definovať to, k čomu sa chceš priblížiť.

Follow your dreams. Sny nočné i denné, tie nám nikto nezoberie. Najlepšie kino je naša duša a najlepšie príbehy sa odohrávajú v nás samých.

12. Ži tu a teraz

Minulosť je mŕtva a budúcnosť ešte len vytváraš. Jediná realita je práve teraz.

Aj pandemická realita je teraz. A tu. Nahradí nám partizánske historky či historky zo 68-meho alebo 89-teho od našich rodičov a starých rodičov. Budete môcť hovoriť: „Počujte vnúčatá, keď tu zúril Covid, tak my sme...“

A prečo má desatoro 12 krokov? Pretože nikto nie sme dokonalý.

Nikto z nás nie je perfektný v zvládaní životných situácií. Preto, ak potrebujete pomoc, neváhajte o ňu požiadať.

Veľa zdravia!

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Katedra psychológie FiF UK