Posledná rozlúčka s profesorom Ľudovítom Treindlom


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v pondelok 2. augusta 2021 v ranných hodinách zomrel náš kolega, profesor Ľudovít Treindl, dlhoročný vedúci katedry Fyzikálnej chémie.
Pohreb bude v pondelok 9. augusta 2021 o 10:30 hod. v Slávičom údolí.